Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

 

Z   www Tokio Institute of Technology / Nakamoto Lab.:      O MNL w mediach >>;   Publikacje >>, Odtwarzacz zapachu,  ... 

 

Od kwietnia 2002 r. w NAKAMOTO LABORATORY przebywa dr inż. Bartosz Wyszyński. 

Pan Bartosz Wyszyński jest związany z Pracownią Zapachowej Jakości Powietrza od  roku 1997, gdy po ukończeniu studiów na WTiICh (specjalność – polimery) rozpoczynał studia doktoranckie. W tym okresie był członkiem zespołów badawczych oceniających zapachową uciążliwość kilku przemysłowych zakładów Szczecina (wytwórnie kwasu fosforowego w Z.Ch. POLICE S.A., Cukrownia Szczecin i inne) oraz skuteczności instalacji dezodoryzacyjnych. W laboratoryjnej części pracy doktorskiej zajmował się psychofizycznymi aspektami powstawania wrażeń węchowych (intensywność zapachu modelowych mieszanin zanieczyszczeń powietrza). Zainteresował się problemami sztucznego węchu.  

Po obronie pracy doktorskiej  na temat:  Metody ocen skuteczności dezodoryzacji (listopad 2001) dr inż. Bartosz Wyszyński podjął decyzję o wyjeździe na dwuletni staż naukowy w znanym zespole zagranicznym, zajmującym się problemami sztucznego węchu, kierowanym przez prof. Takamishi Nakamoto. Po dwóch latach pobytu w TITECH uzyskał środki na kontynuację prowadzonych tam badań (przedłużenie urlopu naukowego).

Dr inż. Bartosz Wyszyński specjalizuje się w zakresie sztucznego węchu oraz odtwarzania zapachu (patrz: Odtwarzacz zapachu). W automatycznych odtwarzaczach mieszanin odorantów (np. zapachu olejków cytrusowych) stosuje pola odpowiednio spreparowanych czujników piezoelektrycznych.  Jest współautorem licznych publikacji.

Typowe publikacje: