O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Przedstawiamy wykaz tematów magisterskich prac dyplomowych, wykonanych w  latach 1992-2009 pod kierunkiem Kierownika Pracowni
(w tabeli - linki do tematów zgrupowanych tematycznie; poniżej - wykaz chronologiczny).

OGÓLNE
PSYCHOFIZYKA
SYSTEM GC-NN FOSFORYTY HODOWLA INNE
Ogólne problemy ochrony jakości powietrza - monitoring
i prognozowanie
(źródło danych - baza Pracowni)
Progi wyczuwalności zapachu,
interakcje węchowe, prawa psychofizyczne
Instrumentalne pomiary zapachu z użyciem GC
i sieci neuronowych

Zapachowa uciążliwość produkcji
kwasu fosforowego
i nawozów fosforowych
Zapachowa uciążliwość
hodowli
(norki, trzoda chlewna)

Cukrownia SZCZECIN,
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
(kompostownia, skuteczność biofiltracji),
Zakład Olejów Roślinnych

5 pozycji 27 pozycji 10 pozycji 30 pozycji 5 pozycji 7 pozycji

 

  
  

   FOSFAN  S.A.

   Natalia Staszak (2010):
   Prognozowanie zapachowej uciążliwości instalacji (produkcja superfosfatu)
 

   Leszek Micek (2008):
   Oceny zasięgu zapachowej uciążliwości rzeczywistego emitora gazów odlotowych  
   (wykorzystanie wskaźników emisji z WKFIV w Policach w odniesieniu do FOSFAN S.A.)

 

Z.Ch. POLICE  S.A.

Marcin Kuna (2005):
Wskaźniki emisji odorantów (produkcja H3PO4 z fosforytu „Tunezja”
)

Olimpia Korpalska (2005):
Precyzja sensorycznych oznaczeń intensywności zapachu
a możliwości prognozowania przygruntowych stężeń zapachowych (produkcja H3PO4  z fosforytu „Togo”)

Paweł Wetklo (2005): 
Prognozowanie przygruntowych stężeń zapachowych
na podstawie intensywności zapachu gazów odlotowych (produkcja H3PO4  z fosforytu „Togo”)

Agnieszka Nowak (2000):
Zapachowa  uciążliwość  Z.Ch. „Police” S.A.

Anna Szremska-Chorościan (2000):
Zapachowa  uciążliwość  Z.Ch. „Police” S.A.

Elżbieta Witkowska (1999):
Zapachowa uciążliwość produkcji kwasu fosforowego z fosforytu TUNEZJA

Beata Ostolska  (1999):
Zapachowa uciążliwość produkcji kwasu fosforowego.
Wpływ pochodzenia surowców.

Agnieszka Kładna (1999):
Produkcja kwasu fosforowego. Zapach a skład gazów odlotowych

Magdalena Kaczmarek (1999):
Ozonowanie w reaktorze wytwórni kwasu fosforowego. Odorymetryczne badania skuteczności dezodoryzacji

Renata Widejko (1999):
Dezodoryzacja gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego metodą absorpcji

Julia Gabryluk (1998):
Emisja związków siarki z wytwórni kwasu fosforowego (RSH, CH3SCH3, CS2)

Agnieszka Kotfica (1998):
Rozprzestrzenianie się odorów w otoczeniu Z.Ch. „POLICE” (weryfikacja modelu dyspersji)

Eliza Wojtowicz (1998):
Rozprzestrzenianie się odorów w otoczeniu Z.Ch. „POLICE” (weryfikacja modelu dyspersji)

Jarosław Wróblewski (1998):
Ozonowanie reaktora wytwórni kwasu fosforowego
(skuteczność dezodoryzacji gazów odlotowych)

Marzena Kowalska (1998):
Siarkowodór w gazach odlotowych
z wytwórni kwasu fosforowego

Joanna Kucharska (1998):
Związki węgla w gazach i ściekach z wytwórni kwasu fosforowego (analiza TOC)

Jolanta Tondera (1998):
Hedoniczna jakość zapachu gazów przemysłowych

Małgorzata Zamelczyk (1998):
Związki węgla w gazach odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego (identyfikacja metodą GC-MS) 

Aneta Gizewska (1997):
Identyfikacja zanieczyszczeń gazów odlotowych z wytwórni
kwasu fosforowego metodą GC-MS

Marzena Kłys (1997):
Poszukiwania korelacji pomiędzy zapachem gazów odlotowych
z produkcji kwasu fosforowego a stężeniami wybranych związków siarki

Edyta Wojtan (1997):
Ocena zapachowej uciążliwości wybranego rodzaju działalności gospodarczej (wytwórnie kwasu fosforowego)

Beata Wysocka (1997):
Poszukiwania korelacji pomiędzy zapachem gazów odlotowych
z produkcji kwasu fosforowego a stężeniami wybranych zanieczyszczeń

Renata Rabczenko (1997):
Dezodoryzacja gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego metodą absorpcji

Małgorzata Smyka (1997):
Olfaktometryczne badania zapachowej uciążliwości wytwórni
kwasu fosforowego

Ewa Kurek (1997):
Promieniowanie ultrafioletowe jako czynnik dezodoryzujący gazy odlotowe
z wytwórni kwasu fosforowego

Małgorzata Golasińska (1997):
Analiza możliwości spełnienia europejskich standardów zapachowej jakości powietrza w otoczeniu Polic

Małgorzata Raczewska (1997):
Dezodoryzacja gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego metodami adsorpcji w fazie fluidalnej

Beata Kapełuś (1997):
Ocena zapachowej uciążliwości wybranego rodzaju działalności gospodarczej (wytwórnie kwasu fosforowego)