KIERUNKI  BADAŃ PROJEKTY  BADAWCZE OLFAKTOMETRIA
W  PRAKTYCE

2007-2012 2005 - 2007 2001 - 2003 1991 - 1993 1984 - 1989

 


Zakres badań prowadzonych przez zespół Pracowni w warunkach rzeczywistych obejmuje:

Badania są wykonywane w ramach własnych projektów badawczych oraz prac zamawianych. Poniżej przedstawiono wykaz wykonanych prac (badania długofalowe i inne).

 


BADANIA  DŁUGOFALOWE

 

Temat i okres badań Opracowane zagadnienia
Forma przedstawienia wyników


PT  instalacji dezodoryzacyjnej dla wytwórni mączki rybnej PPDiUR ODRA Świnoujście

1988-1989

Wykonanie pomiarów skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych z wytwórni mączki rybnej metodami chemisorpcji

Opracowanie założeń projektowych instalacji przemysłowej

Opracowanie PT instalacji

Raport z realizacji
zadania CPBR 11.4
Dezodoryzacja gazów
Cel 6: Dezodoryzacja gazów metodami chemisorpcji

Badanie emisji i imisji odorów
z Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.

1994-1995
Wytwórnie  NPK II i MAP


1996-1997
Wytwórnia WKF II i IV
 

Badania stężeń zapachowych w emitowanych gazach
LJZ [jz/m3] (symbol obowiązujący od r. 2007:  cod [ou/m3])
i okraślanie zapachowej emisji zanieczyszczeń (qod [ou/s])

Oznaczenia hedonicznej jakości i intensywności zapachu emitowanych gazów

Oznaczenia stężeń wytypowanych wskaźnikowych zanieczyszczeń emitowanych gazów (siarkowodór, tiole, sulfidy...)

Badania imisji:

-  badania socjologiczne

-  oznaczanie częstości  występowania zapachu
    w otoczeniu ZCh POLICE,

-  oznaczenia „liczby minut zapachowych” 
   (metodyka wg  VDI Richtlinien)

Raport z pracy wykonywanej
na zamówienie
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie
(finansowanie: WFOŚiGW);

praca doktorska
i liczne prace magisterskie

Olfaktometryczne badania emisji
z  wytwórni kwasu fosforowego 

1997 - 1999

Olfaktometryczne oznaczenia emisji zapachowej
podczas przetwarzania apatytów KOLA
oraz fosforytów: TOGO, MAROKO i TUNEZJA

Olfaktometryczne oznaczenia emisji przy zmiennych parametrach dozowania ozonu do reaktora ekstrakcji P2O5
(ocena skuteczności techniki IChN Gliwice)

Symulacje rozprzestrzeniania się odorantów - prognozowanie zasięgu uciążliwości uznawanej za ponadnormatywną na podstawie przepisów obowiązujących w Niemczech

Raporty z badań wykonanych
na zamówienie
Z.Ch. „POLICE” S.A;

(finansowanie w 50%
przez WFOŚiGW)

praca doktorska
i liczne prace magisterskie

 


  I N N E

 


Obiekty gospodarki komunalnej

 Hodowla  Przemysł spożywczy  Inne gałęzie przemysłu

Oczyszczalnie ścieków:

Szczecin Port Centralny  1994, Gryfino 1997,
Pobierowo 1997,
Gryfice 1998, Chociwel 1999, Szczecin - Zdroje 2000Składowiska i kompostownie odpadów komunalnych:

Goleniów-Podańsko 1995-2005,
Smolęcin 1996,
Stargard – Łęczyca 1996-97,
Żywiec 2007

dwie prace magisterskie

Kury

Pniewo 1995-1996Norki:

Strumiany 1996-1997 i 2005; dwie prace magisterskieTrzoda chlewna
wrzesień 2008
dwie prace magisterskie

Przetwórnie ryb i odpadów rybnych

„GRYF” Szczecin 1992, „ODRA” Świnoujście 1993, Goleniów 1994, Gniewino 1999 i 2009;
praca habilitacyjna i publikacje, raporty z CPBR 14.1 cel 6, wystąpiena na Semin. ODOURS_1993

Przetwórnia krewetek
Marianowo 1995

Cukrownie

Szczecin 1994, 1999

trzy prace magisterskie

Zakłady mięsne

Kościerzyna 1993,
Nowogard 1995,
„AGRYF” Szczecin 1995,
„DROBEX-HEINTZ” 1996,
Radzanów 2000

Wytwórnie nawozów sztucznych

NPK II i MAP
w Z.Ch. „Police” S.A. 1994;

FOSFAN-Szczecin 2009Wytwórnie wyrobów tytoniowych

Poznań 1994,
Kościan 1995-1996

Wytwórnia proszku do prania HENKEL  Racibórz 2001

Zakład Olejów Roślinnych KOMAGRA: Tychy 2008

praca doktorska-w toku
i dyplomowa praca magisterska

 

Patrz również: 
prezentacja ppt z ilustracjami filmowymi - wykład wprowadzający do kursu DEZODORYZACJA.

Kliknij na miniaturce aby zobaczyć powiększenie. Kliknij na przycisku close aby je zamknąć.