KIERUNKI  BADAŃ PROJEKTY  BADAWCZE OLFAKTOMETRIA
W  PRAKTYCE

2007-2012 2005 - 2007 2001 - 2003 1991 - 1993 1984 - 1989

 

Umocnienie podstaw prawnej ochrony zapachowej jakości powietrza:  doskonalenie metod monitoringu emisji, imisji
i skuteczności dezodoryzacji,  prognozowanie zapachowej uciążliwości, weryfikacja
Wyjaśnienie zależności zapachu mieszanin związków zapachowych od stężeń ich składników
(modele psychofizyczne)
Opracowanie instrumentalnych metod pomiarów emisji zapachowych i przygruntowych stężeń odorantów

 

Prace naukowe i badawczo-rozwojowe były wykonywane zgodnie z programami badawczymi finansowanymi przez Uczelnię oraz    dofinansowywanymi z zewnątrz -  z funduszy centralnych i przez prowadzących działalność i nadzorujących jej prowadzenie (Wydział Ochrony Środowiska UW w Szczecinie, ZCh „POLICE” S.A., „NOREX” S.A. i inne).

Wykonano:


Część  badań wykonywano we współpracy z innymi placówkami krajowymi i zagranicznymi.