Wprowadzenie
Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI 


 

O L F A K T O M E T R I A     W     O C H R O N I E     Ś R O D O W I S K A

S p i s    w y k ł a d ó w

(wersja 2 - TUTAJ)
 

B2.1.  Wprowadzenie
(wersja 2)

B2.2. Źródła odorów
(wersja 2)
B2.3.  Metody dezodoryzacji
(wersja 2)(wersja 2)

B4.1.  Terenowe skalowanie S
(wersja 2)

B2.4.  Odoranty a zapach
(wersja 2)

B4.2.  Nasal Ranger  (wersja 2)

B2.5.  Pobieranie próbek
(wersja 2)

B4.3.  Testy trójkątowe  (wersja 2)

B2.6.  PN-EN 13725
(wersja 2)
B2.7.  Zespół

(wersja 2)
B2.8.  Olfaktometry

(wersja 2)


B4.4.  "Godziny odorowe" 
(wersja 2)

B2.9.  Metoda trójkątowa
(wersja 2)
B2.10.  Skalowanie
zapachu
(wersja 2)
B2.11. Metoda ekstrapolacyjna

(wersja 2)

B3.1.  Modelowanie rozprzestrzeniania się odorantów  (wersja 2)
B3.2.  Standardy zapachowe
(wersja 2)

B4.5.  Badania opinii
 (wersja 2)