Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Wykład A4

Wprowadzenie
Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI 

 

WĘCH  BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY

A B C     S I E C I    N E U R O N O W Y C H

(tutaj - wersja 2)

Podręcznik ODORY, PWN 2002 (rozdz. 6)
Raport z PB KBN 2001 - 2003;
Neural networks in odour measurements, 2002, 
Sieć neuronowa oceniająca zapach cykloheksanu i heksanu, 2002
i inne


Sztuczne sieci neuronowe umożliwiają przeprowadzanie analizy danych, których rozkład jest zupełnie nieprzewidywalny. W takich sytuacjach brakuje odpowiednich modeli matematycznych umożliwiających sformułowanie algorytmów i zaprogramowanie klasycznego komputera.

„Program” sieci jest zawarty w jej strukturze – w połączeniach między elementarnymi jednostkami (neuronami), których siła zmienia się w wyniku treningu (uczenia się). Dzięki treningowi sieci nabierają zdolności do klasyfikowania zbiorów danych o różnych obiektach nawet wówczas, gdy różnice między tymi zbiorami nie zostały przez człowieka dostrzeżone i wskazane.

W wypadku elektronicznego nosa określony zbiór sygnałów, pochodzących z zestawu czujników,  może być „skojarzony” z podobnym zbiorem, który wystąpił wcześniej podczas prezentacji wzorca – na przykład określonego gatunku kawy lub perfum, zapachowego śladu sprawcy  przestępstwa, zapachu charakterystycznego dla cukrzycy itp.

Elementarne jednostki sieci neuropodobnej – „neurony” – są bardzo prostymi urządzeniami elektronicznymi. Każdy neuron ma wiele „wejść” i jedno „wyjście”.  Elektryczny sygnał docierający do każdego z wejść jest mnożony przez „wagę”. Wielkość sygnału wyjściowego jest zależna od sygnałów wejściowych, ich wag oraz funkcji „wejścia–wyjścia”. W większości wypadków stosuje się jednostki liniowe, progowe lub sigmoidalne.

 

W treści wykładu przedstawiono - w ogólnie przystępnej formie - podstawowe informacje o sieciach neuronowych, ze szczególnym uwzględnieniem ANN przygotowywanych do rozpoznawania zapachów.

Wykład jest dostępny w formie prezentacji programu Microsoft PowerPoint. Aby go pobrać kliknij w polu obrazka.
Do obejrzenia prezentacji możesz użyć programu Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress lub Microsoft PowerPoint Viewer.