Wydrukuj tę stronę

PROJEKTY BADAWCZE (1984-1989)

KIERUNKI  BADAŃ PROJEKTY  BADAWCZE OLFAKTOMETRIA
W  PRAKTYCE

2007-2012 2005 - 2007 2001 - 2003 1991 - 1993 1984 - 1989


CPBR 11.4  Cel 6

DEZODORYZACJA  METODAMI CHEMISORPCJI

 

Charakterystyka pracy

Opracowano przegląd piśmiennictwa, dotyczącego metod dezodoryzacji gazów odlotowych. Wykonano badania zapachu modelowych próbek powietrza zanieczyszczonego siarkowodorem, trimetyloaminą i produktami rozkładu ryb oraz oznaczenia skuteczności dezodoryzacji  w warunkach laboratoryjnych. Przeprowadzono oznaczenia emisji zapachowej z wytwórni mączki rybnej zakładu PPDiUR ODRA w Świnoujściu i skuteczności dezodoryzacji metodą chemisorpcji
. Sporządzono projekt techniczny instalacji dezodoryzującej.

Publikacje:  Medycyna Pracy, 1990; Ochrona Powietrza, 1990 nr 2 i nr 3Archiwum Ochrony Środowiska, 1990; skrypty uczelniane DEZODORYZACJA GAZÓW I ŚCIEKÓW 1985-1991;  rozprawa habilitacyjna: Sensoryczne metody oceny zapachowej jakości powietrza i skuteczności dezodoryzacji, 1991

 Więcej informacji:   patrz -  prezentacja Power Point. Aby ją pobrać, kliknij w pole obrazka. 
Do obejrzenia prezentacji możesz użyć programu Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress lub Microsoft PowerPoint Viewer.