Wydrukuj tę stronę

PROJEKTY BADAWCZE (1991-1993)

KIERUNKI  BADAŃ PROJEKTY  BADAWCZE OLFAKTOMETRIA
W  PRAKTYCE

2007-2012 2005 - 2007 2001 - 2003 1991 - 1993 1984 - 1989Grant KBN Nr 2674/6/91/92

ZAPACHOWA  JAKOŚĆ  POWIETRZA


Charakterystyka pracy

Uruchomiono pierwsze w Polsce laboratorium odorymetrii, wyposażone w olfaktometr firmy Stroehlein, spełniający wymagania VDI. W momencie zakupu środki, przekazane przez KBN na realizację projektu, stanowiły połowę ceny aparatu. Zakup zrealizowano dzięki uzyskaniu wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1/2 ceny aparatu).

Otwarcie Laboratorium spotkało się z dużym zainteresowaniem służb ochrony środowiska. Podjęto badania, zmierzające do określenia wielkości emisji i imisji odorów z takich źródeł jak: wytwórnie kwasu fosforowego i nawozów fosforowych w Z.Ch. POLICE, osadniki wód pokampanijnych Cukrowni SZCZECIN, zakłady mięsne, przetwórnie ryb, wysypiska odpadów itp. Podobne badania nie były w Polsce do tej pory prowadzone .

W ramach programu MOŚZNiL kontynuowano prace zmierzające do opracowania „polityki” ograniczania emisji odorów (opracowanie pt.  Ograniczanie zapachowej uciążliwości źródeł zanieczyszczeń powietrza. Etap I. Program działań zmierzających do wprowadzenia prawnych regulacji; zam. IOŚ Warszawa, 1993). W celu zainicjowania powszechnej dyskusji o "polityce odorowej" w Polsce publikowano propozycje zasad klasyfikacji terenów i źródeł emisji odorantów, "standardów odorowych" (np. Warszawa 1991, Poznań 1994), procedur pomiarowych itp.
Badania mechanizmu percepcji wrażeń węchowych rozpoczęto od prób określenia zmian stężeń progowych wyczuwalności wybranych związków (metyloamina, n-butanol), wywołanych wzrostem zawartości domieszek drugiego składnika.  

Więcej informacji o projekcie - patrz plik pdf. Aby pobrać ten materiał, kliknij w pole obrazka.
Do jego obejrzenia można użyć programu Adobe Acrobat Reader lub Foxit Reader.