Wydrukuj tę stronę

PROJEKTY BADAWCZE (2001-2003)

KIERUNKI  BADAŃ PROJEKTY  BADAWCZE OLFAKTOMETRIA
W  PRAKTYCE

2007-2012 2005 - 2007 2001 - 2003 1991 - 1993 1984 - 1989

 

Grant KBN Nr 1544/T09/2001/2

INTENSYWNOŚĆ  ZAPACHU.   PRAWA  PSYCHOFIZYCZNE  I  SZTUCZNE  SIECI  NEURONOWECharakterystyka pracy

Intensywności zapachu powietrza, zawierającego liczne odoranty o różnych stężeniach (bezwzględnych i względnych) nie można przewidzieć. Jej zależność od stężeń jest przypuszczalnie nieliniowa. Zaplanowano sporządzenie modelu neuronowego - sieci NN wytrenowanej z użyciem danych chromatograficzno-sensometrycznych. Wykonano analizy 132 próbek aromatyzowanych olejkiem cytrynowym (matryca) z czterema domieszkami. Dwie z nich zmieniały wielkość sygnałów GC matrycy. Pozostałe (aceton, etanol) są stosowane przy produkcji olejku. Odpowiedzi NN po treningach porównywano z opiniami dwunastu ekspertów. Błąd bezpośredniej predykcji intensywności, wyrażony w stopniach stosowanej skali wzorców, był mniejszy ΔΙ = 1 w 93% przypadków.

Oferta wykorzystania

System GC-NN może być używany w obszarach ochrony środowiska, diagnostyki medycznej, technologii żywności itd. Jest alternatywą dla sensorycznych ocen intensywności zapachu (czasochłonnych, kosztownych, czasami szkodliwych dla oceniających). Może być używany jako system wspomagania decyzji (ciągły monitoring zapachu). Nie wymaga stosowania specjalistycznego i kosztownego wyposażenia (mogą być wykorzystane popularne chromatografy).

Link do bazy danych opi:    TUTAJ

Tekst sprawozdania z realizacji projektu można pobrać jako plik pdf (kliknij w pole obrazka). Do obejrzenia materiału możesz użyć programu Adobe Acrobat Reader lub Foxit Reader.