Wydrukuj tę stronę

GED - Environnement et Développement - Lionel Pourtier

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

Wstęp i program spotkania Mesures de odeurs dans l’environnement (skrót) Mesures de odeurs dans l’environnement Wystąpienia gospodarzy spotkania
M. Michalska
B. Krajewska
K. Merecki
J. Nastaj
E. Połom
U. Gabriel

 

W maju 2005 Pracownię Zapachowej Jakości Powietrza odwiedził Pan dr Lionel Pourtier, kierownik francuskiego laboratorium odorymetrycznego EOG;  patrz:  
          

Z okazji wizyty zorganizowano Seminarium Naukowe Instytutu. Gość Pracowni zapoznał się z wyposażeniem Pracowni. Omówiono kierunki i możliwości ewentualnej współpracy. Największe zainteresowanie Gościa budziły stosowane w Pracowni metody określania poziomu uciążliwości rzeczywistych źródeł odorantów - możliwości zastosowania terenowych oznaczeń jakości zapachu, metody analizy skarg ludności i kwestionariuszy ankietowych itp. Stwierdzono, że konieczne jest opracowanie procedur, które powinny być przedmiotem kolejnych norm europejskich (uzupełnienie zakresu EN 13725). Obecnie zajmuje się tymi problemami grupa robocza WG 27 w TC264 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN/TC264/WG27).

Plan wizyty pana dr Lionela Pourtier 
GROUPE GED - Environnement et Développement

70 rue Pierre Duhem – Pôle d’activités
13856 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
Tel : 04-42-16-65-29    Fax : 04-42-16-65-04

 

12.05.2005, czwartek

Część oficjalna
9:30-10:00
Sala 324/255

Powitanie - prof. dr hab. inż. Joanna Karcz,
prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider

SEMINARIUM
 (Sala Rady Wydziału)
10:00-10:10
 
Sala Rady Wydziału
Powitanie prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider
10:10-10:50

Prezentacje – dr Lionel Pourtier

Prezentacja działalności i doświadczeń konsorcjum EOG

Francuskie standardy zapachowej jakości powietrza

10:50-12:35


WYSTĄPIENIA  GOSPODARZY  SPOTKANIA

*      prof. dr hab. inż.: Aleksander Przepiera - Dziekan WTiICh: Prace badawcze na rzecz ochrony środowiska w przemyśle (15 min.)

1.      Formalno-prawne aspekty ochrony powietrza w Polsce  
 -  Marzena Michalska, przedstawicielka WIOŚ Szczecin


2.      mgr inż. Beata Krajewska – Tematyka i zakres badań prowadzonych w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza  (15 min.)

3.      mgr inż. Krzysztof Merecki – Odtwarzacz zapachu- sprawozdanie z badań prowadzonych przez dr Bartosza Wyszyńskiego w Tokyo Institute of Technology  (15 min.)

4.      dr inż. Bogdan Ambrożek, prof. dr hab. inż Józef Nastaj – Teoretyczne i doświadczalne studium odzyskiwania lotnych związków organicznych metodą adsorpcji (VOCs) (15 min.)

5.      dr inż. Ewa Połom: Metody utylizacji laktozy odpadowej  (15 min.)

6.      mgr inż. Urszula Gabriel: Optymalizacja sieci wodnych pod kątem minimalnego zużycia wody (15 min.)

12:35-14:30
 
Lunch
14:45-17:00
Sala 324-326
Wizyta w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza

Omówienie możliwości współpracy

Część nieoficjalna

13.05.2005, piątek

 
9:30-10:00
Sala 324

Kawa

Prezentacja laboratoriów
10:00-10:20
Sale własne

Dr hab. inż. Aleksander Przepiera – Laboratorium Chemii Materiałów i Ochrony Środowiska

10:20-10:35

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski – Zakład Projekt. Systemów i Optymalizacji Procesowej

10:35-11:00

Dr inż. Bogdan Ambrożek – Laboratorium procesów adsorpcyjnych

11:00-11:30

Dr inż. Wojciech Paterkowski – Laboratorium Reaktorów Koronowych

11:30-12:00

Dr inż. Andrzej Wieczorek – Biofiltracja