Wydrukuj tę stronę

e- SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Wykład B1

Wprowadzenie Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI


 

 

OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

A B C      O L F A K T O M E T R I I

(wersja 2 - TUTAJ)
 


Przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej polega - w wielu  krajach - na nie  dopuszczaniu do uruchamiania potencjalnie uciążliwych instalacji zbyt blisko istniejących osiedli mieszkaniowych lub terenów, na których zabudowa  mieszkaniowa jest planowana.  Przyjmuje się, że na terenach zamieszkałych zapach nie powinien występować - jako rozpoznawalny - częściej niż przez kilka procent czasu roku  (umowną "częstość akceptowalną" ustala administracja państwowa lub samorządy).

Określenie niezbędnej odległości nowej instalacji od osiedli jest możliwe po wykonaniu olfaktometrycznych pomiarów emisji zapachowej (qod [ouE/s]) z istniejących instalacji podobnego rodzaju (patrz - rysunek, etap 1; wykłady:
Pobieranie próbek>>, PN-EN 13725>> i inne).


Informacje o wskaźnikach emisji odorantów, odniesionych do jednostki produkcji, oraz o wielkości produkcji planowanej i warunkach emisji gazów, pozwalają wykonać obliczenia stężeń zapachowych w różnych punktach otoczenia nowej instalacji i w różnych sytuacjach meteorologicznych.
Pozwalają przewidzieć częstość przekraczania progu rozpoznawalności zapachu w skali roku (patrz - rysunek, etap 2;
wykład: Modelowanie dyspersji >>).


Wyniki obliczeń mogą być podstawą decyzji administracyjnych w sprawach zakładów nowych lub istniejących
- zobowiązywanych do redukcji emisji
w jednoznacznie określonym stopniu  (patrz - rysunek, etap 3; wykład: Standardy zapachowej jakości powietrza >>). 


Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania krótkiego wykładu (ppt z narracją, około 25 minut + galeria zdjęć "Olfaktometria w praktyce"). Wykład zawiera elementy  programu kursów "Dezodoryzacja" i "Odorymetria". Odsyłacze do obszerniejszych żródeł informacji zamieszczono poniżej. Aby pobrać ppt "ABC olfaktometrii" kliknij w obrazek. Do obejrzenia prezentacji można użyć programu Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress lub Microsoft PowerPoint Viewer.

W tekście wykładu uzasadniono potrzebę stosowania olfaktometrycznych pomiarów stężenia zanieczyszczeń powietrza. Podano podstawowe informacje nt. PN-EN 13725 (olfaktometria dynamiczna). Pokazano przykład zastosowania wyników olfaktometrycznych pomiarów emisji zapachowej w czasie prognozowania zasięgu ponadnormatywnej zapachowej uciążliwości emitorów. Przedstawiono zakres działalności Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza na przykładach (galeria zdjęć).

Fragment dotyczący wykorzystania wyników analiz olfaktometrycznych został rozszerzona w czteroczęściowej  wersji ppt:  część 1.  Wprowadzenie  (4 min),  część 2.  Olfaktometry  (8 min), część 3.  Zespół i warunki pomiarów  (11 min), część 4.  Wykorzystanie wyników pomiarów  (8 min).


        

Dodatkowe informacje na temat: