Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Programy kursów

Wprowadzenie
Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI 


A N A L I Z A    S E N S O R Y C Z N A

Kierunek:   TOWAROZNAWSTWO 
Rok II, semestr IV
Wykład (z pokazami laboratoryjnymi), 15 godzin

PROGRAM  WYKŁADÓW
w roku akademickim 2009/2010

DATA PROBLEM TEMAT MATERIAŁY
24. 02. 2010; 1 godz. Omówienie programu i zasad zaliczeń, normalizacja analizy sensorycznej odory-szczecin; W1
10. 03. 2010;  2 godz. Analizatory
biologiczne
 Wprowadzenie W2
17. 03. 2010; 1 godz  1.  Słuch  
24. 03. 2010; 2 godz.  2.  Mózg
 3.  Sztuczne sieci neuronowe / Wzrok
 
14. 04. 2010; 2 godz.  4.  Smak
 5.  Węch
 
21. 04. 2010; 2 godz. Olfaktometria I  Olfaktometria statyczna (obliczenia)
 Olfaktometria dynamiczna - urządzenia
W3W4
28. 04. 2010; 2 godz.  Olfaktometria dynamiczna - pomiar i obliczanie wyniku;
 Sprawdzanie sprawności węchu w Europie i USA
W5W6
  5. 05. 2010; 2 godz. Olfaktometria II  Zastosowania olfaktometrii w ochronie środowiska
 Sztuczne zmysły
W7 / W8 / W9 / W10  ... do wyboru
12. 05. 2010; 1 godz Sprawdzian z zakresu "Olfaktometria I" - test wyboru "1 z 3" i podstawowe obliczenia