Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Wykłady - blok A

Wprowadzenie
Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI W Ę C H    B I O L O G I C Z N Y    I    S Z T U C Z N Y

(wersja 2 - TUTAJ)
 

 A1.  Analizatory biologiczne  (wersja 2)

 A2.  Elementy psychofizyki    (wersja 2)

 A3. Techniki analizy sensorycznej  (wersja 2)

 

 A4.   ABC sieci neuronowych  (wersja 2)

 A5.  Elektroniczny nos   (wersja 2)

 A6.  System GC-NN  (wersja 2)