Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Ćwiczenia

Wprowadzenie
Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI I.   Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych "ODORYMETRIA",  
      
rok akademicki 2006/2007 i 2007/2008,

II.  Materiały pomocnicze "ODORYMETRIA"
      
rok akademicki 2000/2001 i 2001/2002;
       cz. I.
LABORATORIUM, 
       cz. II. OBLICZENIA 
(wersja po erracie:
TUTAJ >)

         

 

 

I.  Instrukcje  do  ćwiczeń  laboratoryjnych   (2006-2007 i  2007-2008)

O D O R Y M E T R I A

Ćwiczenie   Temat  ćwiczenia (do pobrania - instrukcja)    Materiały pomocnicze
Ćwiczenie 1

 

Określanie wrażliwości węchowej metodą "dwa z pięciu" (selekcja oceniających zgodnie z procedurą zalecaną przez japońskie Ministerstwo Środowiska)

Selekcja oceniających - test "2 z 5" (film jap.)

Ćwiczenie 2

Określanie progu węchowej wychuwalności (cth[ppm]) n-butanolu metodą TAK/NIE z użyciem olfaktometru dynamicznego TO7

ABC - Olfaktometry 
Ćwiczenie 3

Oznaczanie stężenia zapachowego (cod [ou/m3) metodą ekstrapolacyjną

Prawo Webera-Fechnera i skalowanie intensywności zapachu

  
cz. 1. Skala n-butanolowa i ekstrapol. metoda oznnaczeń cod;  

cz. 2.  Terenowe pomiary intensywności zapachu    

 

II.    Materiały pomocnicze  (2000 - 2002)

O D O R Y M E T R I A

(materiały  do pobrania w formacie pdf;  patrz również  UAKTUALNIENIA SYMBOLI >>)


      WSTĘP >


CZĘŚĆ I


     
LABORATORIUM

  Ćwiczenie 1 >>
 POMIARY EMISJI ODORANTÓW
Ćwiczenie 2 >>
 PROGNOZOWANIE  ZASIĘGU  ZAPACHOWEJ  UCIĄŻLIWOŚCI  EMITORÓW
Ćwiczenie 3 >>
 TERENOWE OCENY UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHU

 
CZĘŚĆ  II


     OBLICZENIA
>>