Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Programy kursów

Wprowadzenie
Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI 

 

D E Z O D O R Y Z A C J A    G A Z Ó W 

Kierunek:  OCHRONA  ŚRODOWISKA
Rok III, semestr VI

PROGRAM   WYKŁADÓW

TYDZIEŃ  SEMESTRU
TEMAT

 
1

Wprowadzenie: program, zasady zaliczeń + prezentacja Pracowni
 
2
Najbardziej uciążliwe źródła odorantów
 

Najbardziej uciążliwe odoranty i zapach mieszanin

4 - 5
Przegląd metod dezodoryzacji
 
6-8


Metody ocen skuteczności dezodoryzacji:
   (WLOT-WYLOT) / WLOT: 
PN-EN 13725olfaktometry; kontrola-wrazliwosci-wechu; japońskie testy trójkątowe; metoda ekstrapolacyjna

kompilacja treści wykładów 6 i 7 (listopad-grudzień 2009) - do pobrania TUTAJ.

9 - 10
Skuteczność dezodoryzacji jako zmiana zasięgu uciążliwości.
11
Metody terenowej weryfikacji wyników modelowania dyspersji:
terenowe oceny intensywności zapachu, NASAL RANGER, testy japońskie, "godziny odorowe", badania opinii ludności
12
Standardy zapachowej jakości powietrza
 
13
Analizatory-biologiczne, e-NOS  i  System GC-NN    (do wyboru)
14
Sprawdzian   (test wyboru; 15 pytań + 2 zadania)
15
Termin poprawkowy