Wydrukuj tę stronę

Więcej o naszej działalności dydaktycznej

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Więcej:   
e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII    


W okresie ponad dwudziestu lat naukowo-badawczej działalności „zespołu odorymetrii” na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, jego członkowie realizowali różne rodzaje zajęć dydaktycznych nie związanych z tematyką badań – zgodnie z aktualnymi programami studiów.

Początkowo były to studia na kierunkach „Inżynieria chemiczna i procesowa” oraz „Technologia chemiczna”. W programach tych kierunków przewiduje się niewiele miejsca na treści dotyczące ochrony jakości powietrza (aspekty techniczne, analityczne, formalno-prawne), a zwłaszcza na omawianie problemów nienormowanej ochrony jakości zapachowej.
 
Po uruchomienie kierunku kształcenia „Ochrona środowiska” (rok 1990/1991) treści te znalazły się w programach kilku przedmiotów zawodowych. Równocześnie konieczne stało się wzbogacenie oferty dydaktycznej Wydziału o przedmioty kierunkowe o charakterze przyrodniczym. W celu skoordynowanej realizacji tych zadań utworzono Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska i powierzono jego kierownictwo dr hab. inż. Joannie Kośmider. Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza stała się jego częścią.

 

Dydaktycznym celem pracowników Zakładu i Pracowni
jest konsekwentne wskazywanie potrzeby stosowania rzetelnych inżynierskich metod badawczych
podczas poszukiwania możliwości „zrównoważonego rozwoju”.

 

Prowadzone są zajęcia dydaktyczne w ramach kursów:

 1. kierunkowych dla „Ochrony Środowiska” (ekologia z ochroną przyrody, meteorologia i klimatologia, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, inżynieria środowiska); merytoryczny zakres tych zajęć oraz miejsce tych treści w programie studiów ilustruje wykład „BIOSFERA jako SYSTEM”, przygotowany dla uczestników prowadzonych na Wydziale Studiów Podyplomowych dla nauczycieli;
   
 2. bezpośrednio związanych z profilem naukowo-badawczej działalności Pracowni (dezodoryzacja gazów i ścieków; odorymetria; rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń; inżynieria środowiska; laboratorium dyplomowe, analiza sensoryczna – dla kierunku „Towaroznawstwo”);  część materiałów dydaktycznych udostępniamy w formie ppt, filów video, przeglądów stron internetowych itp. Karty kursów dotyczących ochrony zapachowej jakości powietrza można pobrać w formacie pdf.

  

 

 Udział studentów w pracach badawczych

(patrz również:  KOŁO ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA)

Dyplomanci Pracownioraz członkowie Studenckich Kół Naukowych biorą czynny udział w realizacji zadań badawczych, wykonywanych w warunkach laboratoryjnych, terenowych i przemysłowych (realizacja zadań programów KBN, badania w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A, Cukrowni Szczecin,  Fabryce HENKEL Racibórz, fermie norek „NOREX” Strumiany, fermie trzody chlewnej w Miętnie k. Nowogardu, Zakładzie Olejów Roślinnych w Tychach i innych). Podczas ćwiczeń terenowych studenci korzystają z Laboratorium Mobilnego, z czterech terenowych olfaktometrów NASAL RANGER, przewoźnego sprzętu do pobierania próbek gorących i wilgotnych gazów odlotowych, próbek gazów ze źródeł powierzchniowych, anemometrów oraz urządzeń do  satelitarnej lokalizacji punktów pomiarowych (GPS).

Najbardziej zaangażowani spośród studentów wykonujących pomiary uczestniczą w konferencjach naukowo-technicznych, takich jak:

 • Kongres Eurodeur, Paryż 1997  (Elwira Wróblewska, Magdalena Kotfica, IV rok Ochrony ŚRODOWISKA),
 • Kongres Eurodeur, Paryż 2003  (Beata Krajewska, Arkadiusz Skurzewski; dyplomanci Pracowni ZJP),
 • V Intern. Symp.: Integrated air quality control for industrial and commercial sectors, Międzyzdroje 1997 (grupa dyplomantów Pracowni, rocznik 1996/97),
 • Konferencja naukowo – techniczna: Ograniczenie zapachowej uciążliwości Z. Ch. POLICE, Police, styczeń 1999 (grupa dyplomantów Pracowni, rocznik 1998/99),.
 • XII Ogólnopolska Szkoła Chemii, Wiosna 2000, Puławy, 1 – 6 maja 2000
 • XXIV Ogólnopolska Szkoła Chemii, Wiosna 2006, Kościelisko,  3 – 7 maja 2006; Łukasz Wyka: Użyteczny nos - zmysł węchu jako współczesny detektor w analizie środowiska. (II  miejsce w kategorii „Najlepszy komunikat”),
 • Konferencja POL-EMIS 2008: Aktualne Problemy w Ochronie Powietrza Atmosferycznego, Karpacz, 18-21 czerwca 2008; prezentacja posteru: Bojarska M., Wyka Ł., Jarosławski B.: Wrażliwość węchowa studentów Politechniki Szczecińskiej na tle kryteriów PN-EN 13725:2007.

 Na szczególne wyróżnienie zasługuje udział Sekcji Zapachowej Jakości Powietrza WTiICh PS w Seminarium RTP 26398 „Ograniczanie uciążliwości odorowych”, organizowanym przez EC we współpracy z WIOŚ w Szczecinie; Międzyzdroje, 31 marca – 1 kwietnia 2008 r. (przygotowania organizacyjno-techniczne oraz prezentacje technik pomiarów olfaktometrycznych w czasie wystawy i warsztatów odorymetrycznych).


Własne pomoce dydaktyczne

 1. Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B.: Odory, podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
 2. Kośmider J.: Odorymetria - ćwiczenia laboratoryjne i obliczenia, materiały pomocnicze do dwugodzinnych ćwiczeń laboratoryjnych (maszynopis), 1999
 3. Kośmider J.: Odorymetria - ćwiczenia laboratoryjne i obliczenia, materiały pomocnicze do pięciogodzinnych ćwiczeń laboratoryjnych (maszynopis), 2002
 4. Kośmider J.: Globalne problemy ekologii. Problem 1: Odnawialne źródła energii, skrypt,  Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1993
 5. Podstawy ekologii,  skrypt opracowany przez zespół studentów Ochrony Środowiska; red. J. Kośmider. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1994
 6. Bursa S., Stanisz-Lewicka M., Kicińska M., Kośmider J.: Dezodoryzacja gazów i ścieków, część I: Dezodoryzacja na drodze ozonowania, skrypt, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1985
 7. Bursa S., Kicińska M., Kośmider J., Stanisz-Lewicka M.: Dezodoryzacja gazów i ścieków, część II: Dezodoryzacja na drodze chemicznego utleniania, skrypt, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, skrypt, Szczecin 1985
 8. Kośmider J.: Dezodoryzacja gazów i ścieków, część IV: Oceny zapachowej jakości powietrza i skuteczności dezodoryzacji, skrypt, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1990
 9. Materiały informacyjne (mini-vademecum): PREZENTACJA POMIARÓW METODĄ OLFAKTOMETRYCZNĄ przygotowane dla uczestników Seminarium RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości odorowych".

Wydawnictwa dydaktyczne

Kliknij na miniaturce aby zobaczyć powiększenie. Kliknij na przycisku close aby je zamknąć.