Wydrukuj tę stronę

TRANSFER WIEDZY

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

 

Jednym z głównych celów badań prowadzonych w Pracowni jest doprowadzenie do rozwiązania problemów prawnej ochrony zapachowej jakości powietrza w Polsce.

Niezbędnymi warunkami osiągnięcia tego celu są:

  • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzystami, stowarzyszeniami proekologicznymi, przedstawicielami stowarzyszeń producentów itp. (w tym – organizacja spotkań dyskusyjnych, szkoleń itp.),

  • intensywne starania o wydanie polskich norm, dotyczących ogólnie dostępnych metod pomiarów odorymetrycznych (lub wdrożenie referencyjnych technik pomiarowych przez resort środowiska),

   

  • nieustanne śledzenie osiągnięć zespołów zagranicznych, zajmujących się podobnymi zagadnieniami, i nawiązywanie bezpośrednich kontaktów roboczych;  przedstawiamy nasze dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie (patrz: międzynarodowe Seminaria w Polsce - 1993 i 2008, TEGO UCL - Belgia, TITECH - Japonia, MRI EP - Japonia, EOG - Francja, ODOURNET UK - Wielka Brytania, Univ. zu Lubeck - Niemcy).