Wydrukuj tę stronę

Koło ZJP - FERMY 2008

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


  

   Redakcja: 
   prof. dr hab inż. Joanna Kośmider
   opiekun naukowy

Historia Zarząd Selekcja do zespołów Tychy 2008 Fermy 2008 Gniewino 2009 Szczytno 2009 FOSFAN 2009 Sesja Naukowa SKN

 

W ubiegłych latach  zespół Pracowni wykonywał badania zapachowej uciążliwości hodowli norek. Pomiary dotyczące trzody chlewnej rozpoczęto we wrześniu 2008, w ramach planowanej  pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Friedrich oraz prac magisterskich. W pierwszej, dwutygodniowej serii pomiarów uczestniczyła grupa Członków Założycieli Koła: Magdalena Iwan, Malwina Kozak, Maciej Piersiński, Joanna Przybylska, Patrycja Romanowska, Anna Rusin, Karolina Wysocka.

 

Próbki zanieczyszczonego powietrza były pobierane ze strumienia wentylacyjnego chlewni "metodą płuca". Wielkość strumienia zapachowego emitowanego z powierzchni zbiorników gnojowicy określano pobierając próbki powietrza przepływającego pod osłoną fragmentu powierzchni (pływający kołpak). Stężenie zapachowe oznaczano metodą olfaktometrii dynamicznej w Mobilnym Laboratorium Olfaktometrii, wyposażonym w dwa olfaktometry dynamiczne: Stroehlein i TO7. Pomiary stężenia zapachowego w otoczeniu fermy (po stronie zawietrznej) były wykonywane z użyciem czterech terenowych  olfaktometrów oraz metodą skalowania intensywności zapachu.

Zgromadzony zbiór danych doświadczalnych został wykorzystany w czasie opracowywania dwóch prac magisterskich (Anna Rusin i Magdalena Iwan; promotor: prof. J. Kośmider) oraz tekstu dwóch artykułów, wysłanych do kwartalnika "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów" (Małgorzata Friedrich, Joanna Kośmider).  

Zestawienie wyników pomiarów emisji zapachowej z chlewni i zbiornika z gnojowicą
Magdalena Iwan: Prognozowanie zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów - ferma trzody chlewnej 

 

 

Inne źródła informacji:

 

Olfaktometr TO7
Filmowe materiały informacyjne Pracowni ZJP
Patrycja Romanowska

(kliknij, aby pobrać)

Weryfikacja wyników modelowania dyspersji
Prezentacja wyników pracy magisterskiej
Anna Rusin

Podsumowanie wyników badań
Fragment prezentacji na Seminarium, Warszawa 2009
prof. Joanna Kośmider

(kliknij, aby pobrać)

 

oraz:

minivademecum:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/6.%20NASAL%20RANGER.pdf;
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/12.%20%20POBIERANIE%20PROBEK_3.pdf

Video-klipy na temat "Nasal Ranger":   
- Environmental Journal TV Segment  2002;  
- Discovery Channel;
- Reporter Hart Seely on 2008 New York State Fair with the Nasal Ranger® Field Olfactometerrtable (7:23);

Wykłady:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=prognozy-uciazliwosci-2008;
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/13.%20%20MODELOWANIE%20DYSPERSJI.pdf

Jakub Skorupski: Odory - jeden z głównych problemów ferm trzody chlewnej - Seminarium RTP 26398, Międzyzdroje2008

 Poprzednia strona: Koło Zapachowej Jakości Powietrza
Następna strona: PRACE DYPLOMOWE