Wydrukuj tę stronę

Koło ZJP - FOSFAN Szczecin 2009

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


  

   Redakcja: 
   prof. dr hab inż. Joanna Kośmider
   opiekun naukowy

Historia Zarząd Selekcja do zespołów Tychy 2008 Fermy 2008 Gniewino 2009 Szczytno 2009 FOSFAN 2009 Sesja Naukowa SKN


Zapachowa uciążliwość produkcji kwasu fosforowego w Z.Ch. „POLICE” była przedmiotem badań Pracowni, prowadzonych w latach 1990-tych (patrz – „Badane źródła rzeczywiste – zestawienie” oraz  tematy prac dyplomowych ).

Uciążliwość Zakładu FOSFAN S.A. nie była dotychczas badana doświadczalnie, ponieważ  ze względów technicznych nie udało się zrealizować programu, uzgodnionego z Zakładem w r. 2007. W roku akademickim 2007/2008 wykonano tylko jedną z trzech planowanych prac magisterskich. Leszek Micek przeprowadził próbę określenia zapachowej jakości powietrza w otoczeniu, opartą na założeniu, że wskaźnik emisji zapachowej odniesiony do jednej tony fosforytu przetwarzanego na superfosfat (FOSFAN) jest zbliżony do wskaźnika wyznaczonego doświadczalnie dla procesu ekstrakcji kwasu fosforowego (POLICE).

W roku akademickim 2009-2010 zespół Pracowni zamierza rozpocząć realizację kompleksowego programu badań zapachowego oddziaływania FOSFAN-u na otoczenie (emisja, dezodoryzacja, badania socjologiczne), wchodzącego w zakres planowanej pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Friedrich. W badaniach będą uczestniczyć członkowie Koła, a wśród nich dyplomanci 2010: Malwina Kozak i Natalia Staszak (promotor: prof. dr hab. Joanna Kośmider) oraz Klaudia Kicun i Dorota Zosiuk (promotor: dr nż. Aleksander Majkut).  Program pierwszej serii pomiarów, rozpoczętej w październiku 2009, obejmuje pomiary emisji zapachowej w sytuacji , gdy gazy odlotowe nie są poddawane dezodoryzacji (pobieranie próbek strumienia w punkcie przed instalacją do dezodoryzacji).

Fosfan S.A.  ma wieloletnią tradycję (kliknij w obrazek). Produkuje nawozy rolnicze
i nawozy ogrodnicze oraz świadczy usługi portowe (Port nad Odrą).

Poniżej zamieszczamy linki do informacji zameszczonych na stronie www.fosfan.pl.
o produkowanych nawozach rolniczych:

SUPROFOS 25
SuproFoska 22
SuproFoska 20
SuproFoska 20B
SuproFoska 14
SuproFoska 11
SUPROPLON
Superfosfat prosty
SuproMag
SuproBor

 

HARMONOGRAM  WSTĘPNYCH POMARÓW  EMISJI  ZAPACHOWEJ  W  FOSFAN S.A.

DATA

POBIERANIE
PRÓBKI

ANALIZA OLFAKTOMETRYCZNA

Poniedziałek


19.10.2009

Godzina: 12:30

Karolina Wysocka
Katarzyna Śpica

Godzina: 15:00
Karolina Wysocka, Emilia Lipińska, Katarzyna Śpica

Godzina: 18:00
Monika Nadgłowska, Karolina Pływaczyk, Ewa Klupsch, Paulina Kwiatkowska, Maja Włodkowska

Wtorek


20.10.2009

Godzina: 7:00

Natalia Staszak Malwina Kozak Dorota Zosiuk Klaudia Kicun

Godzina: 8:15
Ewa Madejska, Aleksandra Żukowska, Karolina Wysocka, Przemek Babirecki

Godzina: 9:00
Natalia Staszak, Malwina Kozak, Dorota Zosiuk, Klaudia Kicun

Godzina: 10:30
Emilia Lipińska, Katarzyna Śpica

Środa

 21.10.2009

Godzina: 14:00

Emilia Lipińska
Ewa Madejska

Godzina: 15:00
Emilia Lipińska, Ewa Madejska, Klaudia Słoń, Aleksandra Żukowska

Godzina: 18:00
Monika Nadgłowska, Karolina Pływaczyk, Ewa Klupsch, Paulina Kwiatkowska, Maja Włodkowska

Czwartek


22.10.2009

Godzina: 10:00

Emilia Kruczkowska
Tomasz Komorowski

Godzina: 11:00
Natalia Staszak, Malwina Kozak, Tomasz Komorowski, Emilia Kruczkowska

Godzina: 13:00
Emilia Lipińska, Karolina Wysocka, Klaudia Słoń, Katarzyna Śpica

Piątek

 23.10.2009

Godzina: 14:00

Malwina Kozak
Natalia Staszak

Godzina: 15:15
Aleksandra Żukowska, Klaudia Słoń, Natalia Staszak, Malwina Kozak

Godzina: 16:00
Karolina Wysocka, Emilia Kruczkowska, Tomasz Komorowski, Katarzyna Śpica

Poniedziałek

 26.10.2009

Godzina: 7:00

Malwina Kozak
Natalia Staszak

Godzina: 8:00
Emilia Lipińska, Katarzyna Śpica, Ewa Madejska

Godzina: 9:00
Natalia Staszak, Malwina Kozak, Tomasz Komorowski, Emilia Kruczkowska

Wtorek


27.10.2009

Godzina: 7:00

Natalia Staszak
Malwina Kozak Dorota Zosiuk Klaudia Kicun

Godzina: 8:15
Ewa Madejska, Aleksandra Żukowska, Karolina Wysocka, Przemek Babirecki

Godzina: 9:00
Natalia Staszak, Malwina Kozak, Dorota Zosiuk, Klaudia Kicun

Godzina: 10:30
Emilia Lipińska, Katarzyna Śpica

Środa


28.10.2009

Godzina: 15:00

Karolina Wysocka
Emilia Lipińska

Godzina: 16:00
Karolina Wysocka, Emilia Lipińska, Klaudia Słoń

Godzina: 18:00
Monika Nadgłowska, Karolina Pływaczyk, Ewa Klupsch, Paulina Kwiatkowska, Maja Włodkowska

 

Czwartek

 29.10.2009

Godzina: 13:00

Klaudia Słoń
Aleksandra Żukowska

Godzina: 14:00
Emilia Lipińska, Karolina Wysocka, Klaudia Słoń, Aleksandra Żukowska

Piątek


30.10.2009

Godzina: 14:00

Malwina Kozak
Natalia Staszak

Godzina: 15:15
Klaudia Słoń, Natalia Staszak, Malwina Kozak, Ewa Madejska

Godzina: 16:00
Karolina Wysocka, Emilia Kruczkowska, Tomasz Komorowski, Katarzyna Śpica

 Poprzednia strona: Koło Zapachowej Jakości Powietrza
Następna strona: PRACE DYPLOMOWE