Wydrukuj tę stronę

Hodowla

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Przedstawiamy wykaz tematów magisterskich prac dyplomowych, wykonanych w  latach 1992-2009 pod kierunkiem Kierownika Pracowni
(w tabeli - linki do tematów zgrupowanych tematycznie; poniżej - wykaz chronologiczny).

OGÓLNE
PSYCHOFIZYKA
SYSTEM GC-NN FOSFORYTY HODOWLA INNE
Ogólne problemy ochrony jakości powietrza - monitoring
i prognozowanie
(źródło danych - baza Pracowni)
Progi wyczuwalności zapachu,
interakcje węchowe, prawa psychofizyczne
Instrumentalne pomiary zapachu z użyciem GC
i sieci neuronowych

Zapachowa uciążliwość produkcji
kwasu fosforowego
i nawozów fosforowych
Zapachowa uciążliwość
hodowli
(norki, trzoda chlewna)

Cukrownia SZCZECIN,
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
(kompostownia, skuteczność biofiltracji),
Zakład Olejów Roślinnych

5 pozycji 27 pozycji 10 pozycji 30 pozycji 5 pozycji 7 pozycji

 

Malwina Kozak (2010):  
Prognozowanie zapachowej uciążliwości instalacji (ferma tuczu trzody chlewnej)

Magdalena Iwan (2009):  
Prognozowanie zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów  (ferma trzody chlewnej)

Anna Rusin (2009):  
Weryfikacja prognoz zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów  (ferma trzody chlewnej); prezentacja ppt z narracją

 

Milena Połeć (2006):
Odorymetria w zarządzaniu jakością powietrza. Uciążliwość fermy norek – prognozowanie częstości występowania zapachu

Jacek Zdyb (2006):
Odorymetria w zarządzaniu jakością powietrza. Uciążliwość fermy norek – oszacowanie wskaźników emisji zapachowej odorantów na podstawie terenowych badań stężeń przygruntowych