Wydrukuj tę stronę

ODORY a PRAWO: Inne kraje - przykłady

Polska – ustawy Polska – rozporządzenia Inne kraje - przykłady


Prace
legislacyjne

Kalendarium 2005-2010

Przegląd zmian POŚ 2001, w zakresie dot. przeciwdziałania odorom, oraz miejsce odorów
w innych ustawach i projektach ustaw
Rozporządzenia (obowiązujące i wycofane)
oraz projekty rozporządzeń
w sprawie zapachowej jakości powietrza
Linki do tekstów kilku aktów prawnych
i do wykazów źródeł informacji

 

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), DRAFT, Horizontal Guidance for Odour H4;
IPPC H4 Part 1 – Regulation and Permitting


Fragment:   Zalecane kryteria zapachowej uciążliwości; załącznik 6, strona 54
(kliknij na obrazku, aby powiększyć)

IPPC H4 Part 2 – Assessment and Control


The Offensive Odor Control Law in Japan


Odor Index Regulation and Triangular Odor Bag Method (Japan)


Dutch Legislation on Ammonia and Odour, 2008


Ministerstvo životního prostředí (MŽP);

Regulation No.356/2002 Coll. of the Ministry of Environment

which specifies the list of pollutants, general emission limits, way of conveying news and information, determination of quantities of emitted pollutants, dark shade of smoke,
admissible degree of bad smell irritation, smell intensity,
conditions of authorization of persons, demands on keeping operating records of air-polluting sources and conditions of their application.

 

Environment - Israel; Odour Nuisance:

New Procedures Released for Public Comment;
Contributed by The Levinson Environmental Law Firm,  June 25 2007

Odour policies, regulations in Australia and abroad

 

ODOURNET,  Legislation:

Overview of relevant legislation
with regard to control of odour releases and odour nuisance