Wydrukuj tę stronę

J. Kośmider i wsp. - Methods of odorimetry

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

 

Wstęp Tematyka - spis treści A.P. van Harreveld - Holandia P. Heeres, H. Harssema - Holandia
A. J. Dragt - Holandia B. Prinz - Niemcy W. Knauer - Niemcy E. Grimm - Niemcy
Ir. J. H. Voorburg - Holandia B. Król - Polska J. Kośmider i wsp. - Polska J. Rutkowski, M. Szklarczyk - Polska
W czasie Seminarium zespół Pracowni prezentował trzy referaty. Poniżej zamieszczamy treść jednego z nich (kopia artykułu zamieszczonego w materiałach Seminarium):

Methods of odorimetry - olfactory annoyance, odour intensity, odour unit number, hedonic category.

Temat drugiego referatu brzmiał:
Assessment of odour problems in area of Świnoujście's
part I. Measurement method and results of research works

(kopia artykułu do pobrania w formacie pdf)

Opisano metodę i wyniki oznaczania intensywności zapachu w otoczeniu wytwórni oraz sposób i wyniki  sensorycznych  oznaczeń liczby jednostek zapachowych (stężenia zapachowego) w gazach emitowanych w różnych fazach procesu produkcji.

Trzeci referat dotyczył wyników  sensorycznych oznaczeń skutecności chemisorpcji, wykonanych w Wytwórni Mączki Rybnej PPDiUR ODRA w Świnoujściu w ramach realizacji zadania 6 w CPBR kier. 14. W prezentacji (do pobrania) zamieszczono  kopię  wydrukowanego w materiałach Seminarium artykułu na temat:
Assessment of odour problems in area of Świnoujście
part II. Measurement method and results of research works
.

 


Uwaga:
zamiast obowiązującego wg EN 13725:2003 symbolu intensywności zapachu (S) stosowano symbol Z, którym obecnie oznacza się stopień rozcieńczenia badanego gazu; 
zamiast obecnie obowiązujących symboli stężenia zapachowego i jednostki zapachowej
cod [ou/m3] stosowano symbole LJO [jo/m3],
wprowadzone przez zespół Pracowni do piśmiennictwa polskiego w latach 1980-tych.
Od roku 2005 (uznanie EN za PN-EN) błędne są również proponowane przez nas w następnych latach symbole LJZ [jz/m3],  SPW,  SPWW, R, IR i inne,

stosowane w podręczniku "ODORY"  (Wyd. Naukowe PWN 2002). Nie powinny być bezkrytycznie przenoszone do tekstów publikowanych obecnie!
Więcej 1 >>;   więcej 2 >>.

 

 

 

 

 Poprzednia strona: Mater. Semin._wstęp i spis treści
Następna strona: Eurodeurb Paryż 1997