Wydrukuj tę stronę

O działalności Pracowni

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Patrz również:     
Kierunki badań >>      Programy badawcze - zestawienie >>     Prace dla administracji - zestawienie >>     Badane źródła rzeczywiste - zestawienie >>    


Zakres działalności Pracowni jest bezpośrednio związany z zakresem zainteresowań jej twórcy i kierownika -  prof. dr hab. inż. Joanny Kośmider.


Joanna Kośmider (z domu Starkiewicz) ukończyła studia na Wydziale Chemicznym PS w r. 1961, po czym rozpoczęła pracę naukowo–dydaktyczną w Katedrze Chemii Fizycznej, kierowanej przez Profesora dr hab. inż. Stanisława Bursę. W PS osiągała kolejne szczeble zawodowego awansu nauczyciela akademickiego (asystent: 1961-1963, starszy asystent: 1963-1970, adiunkt: 1970-1999, od 1999 - prof. nadzw.). Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskała w 1970 roku, stopień doktora habilitowanego - w r. 1992 (inżynieria środowiska), a tytuł profesora - w r. 2004. (patrz również: Stopnie naukowe:
J. Kośmider).

Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza - pierwsza i przez wiele lat jedyna tego rodzaju placówka  w Polsce - zosta oficjalnie powołana w r. 1993. 


Kliknij na miniaturce aby zobaczyć powiększenie. Kliknij na przycisku close aby je zamknąć.Tematyka badań naukowych, prowadzonych w  Pracowni

Od lat 1980-tych prace badawcze zespołu Pracowni dotyczą przede wszystkim technik kontrolno-pomiarowych, potrzebnych dla wprowadzenia standardów zapachowej jakości powietrza w Polsce – metod pomiarów emisji i imisji odorantów oraz prognozowania zapachowej uciążliwości. Część tych badań prowadzono w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska, Inspekcją Ochrony Środowiska i Polskim Komitetem Normalizacyjnym.
W ostatnich latach przedmiotem badań są również zagadnienia psychofizyki węchu oraz możliwości tak zwanych „instrumentalnych pomiarów zapachu”.  (próby zastąpienia „elektronicznego nosa” typowym chromatografem gazowym, którego sygnały są interpretowane w specyficzny sposób, z użyciem sztucznych sieci neuronowych lub technik rozpoznawania obrazów).
Dorobek naukowy prof. dr hab. inż. Joanny Kośmider, gromadzony wraz z zespołem młodszych współpracowników,  wynosi łącznie ponad 150 pozycji (patrz:
wykaz chronologiczny).

Praca dydaktyczna

W latach 1961 – 1986 Joanna Kośmider prowadziła ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne z chemii fizycznej oraz wykłady z przedmiotów Materiały konstrukcyjne i korozja, Inżynieria materiałowa i Analiza instrumentalna. Od roku 1993 niemal wszystkie przedmioty, prowadzone przez zespół Pracowni według programów opracowanych przez prof. J. Kośmider, są związane z kierunkiem Ochrona Środowiska: Podstawy ekologii i Globalne problemy ekologii, Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, Dezodoryzacja gazów, Odorymetria, Analiza sensoryczna, Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, Inżynieria środowiska.

Ponad 80 absolwentów kierunku "Ochrona Środowiska" wykonało  w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza magisterskie prace dyplomowe. Jedna z tych prac (mgr inż. Beata Krajewska, 2004),  wchodząca w zakres prac badawczych objętych PB   Nr 1544/T09/2001/2, została nagrodzona przez  Ministra Środowiska.

Z myślą o studentach zainteresowanych dezodoryzacją i odorymetrią opracowano trzy skrypty uczelniane Dezodoryzacja gazów i ścieków (1985-1990) oraz książkę pt. ODORY (autorzy: J. Kośmider i dwoje doktorantów, Wyd. Nauk. PWN 2002).

O dydaktyce - więcej >>

  Poprzednia strona: O NAS - wstęp
Następna strona: Wyposażenie Pracowni