Wydrukuj tę stronę

Koło Zapachowej Jakości Powietrza

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


  

   Redakcja: 
   prof. dr hab inż. Joanna Kośmider
   opiekun naukowy

Historia Zarząd Selekcja do zespołów Tychy 2008 Fermy 2008 Gniewino 2009 Szczytno 2009 FOSFAN 2009 Sesja Naukowa SKNStudenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PS, a przede wszystkim - kierunku Ochrona Środowiska, wyrażali zainteresowanie problemami olfaktometrii i dezodoryzacji od początku istnienia Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza (rok 1993). Czynnie uczestniczyli w pomiarach wykonywanych w ramach realizowanych w Pracowni prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

Patrz:

Dydaktyka/Udział studentów w pracach badawczych,
granty KBN i MNiSzW,
współpraca z przemysłem;
współpraca z MRI-EP Tokio (patrz - zdjęcia poniżej).

 

Kliknij na miniaturce aby zobaczyć powiększenie. Kliknij na przycisku close aby je zamknąć.


W roku akademickim 2007/2008  zostały formalnie utworzone Sekcje Zapachowej Jakości Powietrza, działające w ramach Studenckich Kół Naukowych "Technolog" i "Liga Ochrony Przyrody". Członkowie Sekcji aktywnie popularyzowali olfaktometrię w czasie kilku promocyjnych akcji Politechniki Szczecińskiej. Byli aktywnymi współorganizatorami wystawy sprzętu olfaktometrycznego i warsztatów olfaktometrycznych, zorganizowanych na Międzynarodowym Seminarium RTP 26398 (marzec-kwiecień 2008, poświęconym problemom zmniejszania zapachowej uciążliwości (poniżej - zdjęcia z warsztatów).

RTP Warsztaty

Kliknij na miniaturce aby zobaczyć powiększenie. Kliknij na przycisku close aby je zamknąć.


Założycielskie zebranie Koła Zapachowej Jakości Powietrza odbyło się 18 listopada 2008.

Koło liczyło wówczas około 30 członków. Dokonano wyboru Zarządu - pierwszym Prezesem została Patrycja Romanowska. Został zatwierdzony statut. Poniżej zamieszczamy jego początkowy fragment (kliknij w ten tekst, aby pobrać całość):

   Od początku swojej działalności Koło w istotnym stopniu wspomaga zespół Pracowni
   w badaniach naukowych (badania własne, praca doktorska, prace magisterskie).

  W roku akademickim 2008/2009
  członkowie Koła uczestniczyli w:

  - systematycznych badaniach wrażliwości węchowej na zapach n-butanolu
     (kontrola zgodności z kryteriami PN-EN 13725, selekcja do zespołów olfaktometr.),

  - terenowych badaniach zapachowej uciążliwości ferm trzody chlewnej,
     zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim,

  - oznaczeniach emisji zapachowej z Zakładu Olejów Roślinnych KOMAGRA w Tychach,

  - terenowych badaniach zapachowej uciążliwości występującej w otoczeniu
     wytwórni mączki rybnej w Gniewinie (województwo pomorskie),

  - badaniach właściwości kompozytowych materiałów ciernych,
    stosowanych do produkcji wstawek hamulcowych (zamówienie FRENOPLAST-Szczytno).

2008-2009

Kliknij na miniaturce aby zobaczyć powiększenie. Kliknij na przycisku close aby je zamknąć.


Badania planowane na rok akademicki 2009/2010 obejmują:

Studentów, którzy chcieliby włączyć się do tych badań, zachęcamy do nawiązania kontaktu z przedstawicielem Pracowni w Zarządzie Koła - mgr inż. Małgorzatą Friedrich (NOWA CHEMIA, IIIpiętro, pokój 344; tel. 449-45-19).

 Poprzednia strona: STOPNIE NAUKOWE
Następna strona: PRACE DYPLOMOWE