Wydrukuj tę stronę

Koło ZJP - TYCHY 2008

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


  

   Redakcja: 
   prof. dr hab inż. Joanna Kośmider
   opiekun naukowy

Historia Zarząd Selekcja do zespołów Tychy 2008 Fermy 2008 Gniewino 2009 Szczytno 2009 FOSFAN 2009 Sesja Naukowa SKN

 

W listopadzie 2008 zespół Członków Założycieli Koła, pod kierownictwem mgr inż. Małgorzaty Friedrich (Bojarskiej), wykonał pomiary emisji zapachowej z trzech emitorów Zakładu Olejów Roślinnych w Tychach.  Zespół pomiarowy został wytypowany na podstawie wyników wcześniejszych  systematycznych badań wrażliwości węchu na zapach n-butanolu (patrz: SELEKCJA DO ZESPOŁÓW). W pomiarach uczestniczyli:  Małgorzata Bojarska (opiekun grupy),  Rafał Gierek, Ewa Madejska, Joanna Przybylska, Patrycja Romanowska, Karolina Wysocka, Rafał  Zadrożny.

KOMAGRA Tychy

Kliknij na miniaturce aby zobaczyć powiększenie. Kliknij na przycisku close aby je zamknąć.

Próbki badanych gazów odlotowych pobierano stosując sondę umożliwiającą wykonywanie wstępnych rozcieńczeń dynamicznych. Stężenie zapachowe oznaczano zgodnie z PN-EN 13725 z użyciem dwóch olfaktometrów dynamicznych -  Stroehlein i TO7.

Wyniki pomiarów stężenia zapachowego oraz informacje o wielkości emitowanych strumieni, udzielone przez przedstawicieli Zakładu, profesor Joanna Kośmider wykorzystała przygotowując sprawozdanie dla Zamawiającego. Została określona wielkość emisji zapachowej. Obliczone wartości emisji zostały wykorzystane do oceny poziomu zapachowej uciążliwości w otoczeniu Zakładu (modelowanie rozprzestrzeniania się odorantów z użyciem programu OPERAT 2000).

W opracowywaniu wyniki pomiarów i obliczeń uczestniczyła Patrycja Romanowska w ramach dyplomowej pracy magisterskiej. Stały się doświadczalną podstawą  artykułu nt. Obiektywna ocena subiektywnie odczuwanej uciążliwości zapachowej na przykładzie produkcji oleju rzepakowego (Bojarska M., Kośmider J., Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów nr 3, 69-79, 2009).  

Zakład Olejów Roślinnych
Filmowe materiały inform. PZJP

Patrycja Romanowska

(kliknij, aby pobrać)

Sonda wstępnie rozcieńczająca
Filmowe m
ateriały inform. PZJP
Patrycja Romanowska
(kliknij, aby pobrać)

Podsumowanie wyników badań
Fragment wyst. na Seminarium, Warszawa 2009
prof. Joanna Kośmider

(kliknij, aby pobrać)

                        
Wynik pojedyńczego pomiaru stężenia zapachowego z użyciem olfaktometru TO7 - przykład
(Katarzyna Chrapkowska i Przemysław Rozwadowski - przedstawiciele Zakładu, biorący udział w części pomiarów w ramach szkolenia)

 Zestawienie wyników pomiarów stężenia zapachowego w próbkach gazów odlotowych z trzech emitorów
oraz wyniki modelowania rozprzestrzeniania się (częstość przekraczania progu rozpoznania zapachu, % roku)

 Poprzednia strona: Koło Zapachowej Jakości Powietrza
Następna strona: PRACE DYPLOMOWE