Wydrukuj tę stronę

Monika Sosialuk

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Więcej: 
Kierunki badań >>:    Programy badawcze - zestawienie>>   Prace dla administracji - zestawienie>>   Badane źródła rzeczywiste - zestawienie>>    

Wstęp J. Kośmider B. Mazur-Chrzanowska B Wyszyński M. Zamelczyk-Pajewska B. Merecka (Krajewska) M. Friedrich (Bojarska) M. Sosialuk

 

 

Pani mgr inż. Monika Sosialuk była w latach 1999 - 2007 pracownikiem technicznym Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska (kierownik Laboratorium Toksykologii). W roku 2004 rozpoczęła studia doktoranckie i badania naukowe pod opieką prof. dr hab. inż. Joanny Kośmider. Rozpoczęta praca doktorska dotyczyła możliwości obiektywizacji pomiarów odorymetrycznych. Została przerwana z powodu urlopu macierzyńskiego i opiekuńczego oraz zmiany miejsca zatrudnienia.

W pierwszym okresie badań pani mgr inż. Monika Sosialuk zajmowała się – wraz z dyplomantami Pracowni – zagadnieniami psychofizyki węchu. Kontynuowała pracę, rozpoczętą w ramach projektu badawczego KBN 2001-2003: Intensywność zapachu. Prawa psychofizyczne i sztuczne sieci neuronowe i pracy doktorskiej dr inż. Bartosza Wyszyńskiego. Wyniki badań opublikowano w Archiwum Ochrony Środowiska i prezentowano na OLFACTORY BIORESPONSE III (2003) w Dreźnie.

 

W roku 2007 mgr inż. Monika Sosialuk była kierownikiem zespołu badawczego, wykonującego  oznaczenia skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych z kompostowni odpadów komunalnych w Żywcu.     

 

 

Patrz również:  Obiektywizacja pomiarów odorymetrycznych; prezentacja na seminarium doktoranckim 2004

 


(kliknij, aby powiększyć)

 

 Poprzednia strona: STOPNIE NAUKOWE
Następna strona: Koło Zapachowej Jakości Powietrza