Wydrukuj tę stronę

MAPA STRONY


START  I  KONTAKT

MAPA  STRONY

AKTUALNOŚCI

O NAS

-   Instytut Inżynierii Chem. i Proc.Ochr. Środ.

-   O działalności Pracowni

Więcej o działalniści ... Dydaktyka

-   Wyposażenie Pracowni

Stopnie naukowe

-  -   J. Kośmider

-  -  B. Mazur-Chrzanowska

-  -  B. Wyszyński

-  -  M. Zamelczyk-Pajewska

-  -  B. Merecka (Krajewska)

-  -  M. Friedrich (Bojarska)

-  -  M. Sosialuk

- Dyplomanci

-  -   Jakość powietrza - problemy ogólne

-  -   Psychofizyka węchu

-  -   System GC-NN

-  -   Wytwórnie nawozów fosforowych

-  -   Hodowla

-  -   Inne rzeczywiste źródła odorantów

-    Koło Zapachowej Jakości Powietrza

-   -   Zarząd

-   -   Selekcja do zespołów

-   -   TYCHY 2008

-   -   FERMY 2008

-   -   GNIEWINO 2009

-   -   SZCZYTNO 2009

-   -   FOSFAN S.A.

-   -   Sesja Naukowa SKN ZUT 2009
 

 

ODORY - ABC zasad przeciwdziałania

BADANIA

-     Kierunki badań

-   -  Prawna ochrona zapachowej jakości powietrza

-   -  Zapach mieszanin a ich skład

-   -  Instrumentalne metody "pomiarów zapachu" 

-   Projekty badawcze - zestawienie

-  -   2007-2012

-  -   2005-2007

- -    2001-2003

- -    1991-1993

- -    1984-1989

 -   Olfaktometria w praktyce - zestawienie

 

PUBLIKACJE

-   "ODORY" PWN 2002

-   mini-vademecum OLFAKTOMETRIA

-   -   WSTĘP  I  WYKAZ ULOTEK RTP 26398

-   -   POJĘCIA  I  SYMBOLE

-   -   KONTROLA WRAŻLIWOŚCI WĘCHU

-   -   SPRAWNOŚĆ LABORATORIUM

-   -   OLFAKTOMETRIA DYNAMICZNA

-   -    ROZCIEŃCZ. STAT. I TEST TRÓJKĄTOWY

-   -   NASAL RANGER

-   -   OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU

-   -   METODA EKSTRAPOLACYJNA

-   -   TERENOWE OZNACZENIA  S i cod

-   -   WSTĘPNE ROZCIEŃCZ. DYNAMICZNE

-   -   WSTĘPNE ROZCIEŃCZ. STATYCZNE

-   -   PRÓBKI ZE ŹRÓDEŁ POWIERZCHNIOWYCH

-   -   PROGNOZY ZASIĘGU UCIĄŻLIWOŚCI

-   -   SYGNAŁY GC jako INFORMACJA. O ZAPACHU

-   Wykaz chronologiczny

-   -   Archiw. 1990-1999

-   -   Archiw. 1960-1989

-   Prezentacje konferencyjne

-   -   2009 Warszawa

-   -   2008 Barcelona

-   -   2008 Krynica-Zdrój

-   -   2008 Międzyzdroje

-   -   2008 Karpacz

-   -   2006 Poznań

-   -   2006 Kassel

-   -   2005 Barcelona

-   -   2004 Kolonia

-   -   2003 Drezno 1

-   -   2003 Drezno 2

-   -   2002 Dortmund

-   -   2002 Praga 1

-   -   2002 Praga 2

-   -   1997 Paryż 1

-   -   1997 Paryż 2

 


TRANSFER  WIEDZY

D o s k o n a l e n i e   p r a w a

-  -    Prace dla administracji

-   -   -   Ochrona Powietrza 1, 2005

-   -   -   Ochrona Powietrza 3, 2005

-   -   -   Ochrona Powietrza 6, 2005

-   -   -   Po spotkaniu w MŚ 2009 - apel o debatę

-    -    -    Prace dla adm. państw. - zestawienie

-  -   Normalizacja pomiarów

-   -  -   NORMALIZACJA 2000

-   -  -   NORMALIZACJA 2005

-   -  -   O PN-EN 13725 w skrócie

 

K o n f e r e n c j e    m i ę d z y n a r o d o w e
 

-  -   Seminarium RTP 26398, Międzyzdroje 2008

-  -   -   Agenda

-  -   -   TAIEX and RTP

-  -   -   Maciej Trzeciak - Ministerstwo Środowiska

-  -   -   Bogusław Sonik - Poseł do PE

-  -   -   Roman Głaz - Ministerstwo Środowiska

-  -   -   Frank. Mueller - Niemcy

-  -   -   Hugo van Belois - Holandia

-  -   -   Gerhard Goedl - Austria

-  -   -   Wiesław Steinke WIOŚ Szczecin

-  -   -    Andrzej Kulig_PW

-  -   -   Izabela Sówka - PWr

-  -   -   Joanna Kośmider - PS

-  -   -   Michał Neumann - BMT Polska Wr

-  -   -   Jakub Skorupski - GAJA

-  -   -   Małgorzata Kołodziej-Nowakowska WIOŚ
 

-  -  -    MATERIAŁY  INFORMACYJNE

-  -  -   -   Dutch Legisl_NH3&Odour

-  -  -   -   IPPC H4 part 1

-  -  -   -   IPPC H4 part 2

-  -  -  -    Materiały informacyjne PZJP

-  -   -   WARSZTATY  OLFAKTOMETRYCZNE

-   -   -   Stanowisko 1

-   -   -   Stanowisko 2

-   -   -   Stanowisko 3

-   -   -   Stanowisko 4

-   -   -   Stanowisko 5

-   -   -   Stanowisko 6

-   -   -   Stanowisko 7

-   -   -   Stanowisko 8
 

-  -  Kongres EURODEUR, Paryż 1997
 

-  -   Seminarium ODOURS, Świnoujście 1993

-   -  -   Materiały_wstęp i spis treści

-   -  -   A. P. van Harreveld - Holandia

-   -  -   P. Heeres, H. Harssema - Holandia

-   -  -   A. J. Dragt - Niemcy

-   -  -   B. Prinz - Niemcy

-   -  -   W. Knauer - Niemcy

-   -  -   E. Grimm - Niemcy

-   -  -   J. H. Voorburg - Hplandia

-   -  -   B. Król - Polska

-   -  -   J. Kośmider - Polska

-   -  -   J. D. Rutkowski - Polska


W i z y t y   G o ś c i   z a g r a n i c z n y c h
 

-  -     UCL - TEGO-CERTECH - Belgia - Serge Vigneron

-  -   -   Pollution atmosphérique - WWW

-  -   -   Analyses sensorielles - WWW

-  -     GED - EOG - Francja - Lionel Pourtier
       (program wizyty, seminariium)   

-  -   -   L. Pourtier_1

-  -   -   L. Pourtier_2

-  -   -   M. Michalska - WIOŚ

-  -   -   J. Kośmider, B.Krajewska

-  -   -   B. Wyszyński (K. Merecki)

-  -   -   J. Nastaj

-  -   -   E. Połom

-  -   -   U. Gabriel

-  -   -   GUIGUES Envir.-odeurs_link

-  -   -   Evaluation de l’impact_link

-  -   -   eog/qualification-odeurs-jury-nez.pdf
 

-  -     MRI for Envir. Protect. - Japonia - Hiroyuki Ueno
        (umowa o współpracy; 
        program wspólnych badań i seminarium)

-  -   -   TOKYO MRI FOR EP - H. Ueno

-  -   -   Outline of odour regul. - H. Ueno

-  -   -   Compar.Study of 2 Methods ... - S. Amano

-  -   -   AIR QUAL. IN SZCZECIN - WIOŚ

-  -   -   Comparison of ... - B. Krajewska

-  -   -   Determ. odour em. factor - J. Zdyb

-  -   -   Depend. of annoyance...- M. Połeć

-  -   -   The Offens. Odor Contr.Law in Japan

-  -   -   Odor Index Regulations ... ...

-  -   -   Effect of panel perform. ... - H. Ueno 2004

-  -   -   Difference of ... Barcelona 2008

-  -   -   Odor measurement in Japan - WWW

-  -   -   Metropol. Research Institute for EP - WWW

 

W y j a z d y   n a u k o w e
 

-   TITECH Tokio - Bartosz  Wyszyński

-   -   Nowości i informacje -  WWW

-   -   Publikacje - Strona WWW

-   -   Aktualności - Strona WWW
 

-   Univ. zu Lubeck - Małgorzata Zamelczyk-Pajewska

-   -   R.Linder, S.J.Pöppl_NN class.olf.sign.

-   -   Polish Journ. Env. Stud. 2005

-   -   Physiolog. Measur. 2006

 -   -   In Vivo 2006

-   Odournet UK LTD - Beata. Merecka

-   -  ODOURNET PUBLICATIONS - WWW

-   -   ODOURNET COMPANIES - WWW

 

 


ODORY  a  PRAWO - linki

-   Polska - ustawy

-   Polska - rozporządzenia

-   Inne kraje - przykłady

-   Prace legislacyjne

 

e - SZKOŁA  OLFAKTOMETRII

 

-    W Y K Ł A D Y:   blok A,   blok  B
     (spis  z linkami do tekstów i prezentacji Power Point
     - do pobrania)

-    Ć W I C Z E N I A
    

-     P ROGRAMY  KURSÓW

-     Linki, pliki audio i video ...
     
Następna strona: AKTUALNOŚCI 2009/2010