Wydrukuj tę stronę

mini-vademecum OLFAKTOMETRIA

Podręcznik ODORY 2002 mini-vademecum OLFAKTOMETRIA Wykaz chronologiczny Konferencje - przykłady


Rolę mini-vademecum adepta odorymetrii odgrywa komplet materiałów informacyjnych, przygotowanych w Pracowni z okazji Seminarium RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości odorowych (Międzyzdroje 2008). Seminarium było zorganizowane przez TAIEX (Komisja Europejska) i WIOŚ Szczecin, we współpracy z zespołem Pracowni.  Materiały informacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Seminarium odwiedzających wystawę sprzętu pomiarowego i biorących udział w warsztatach odorymetrycznych. Obecnie mini-vademecum jest wykorzystywane przez studentów Wydziału, jako dydaktyczne materiały pomocnicze. Teksty udostępniamy Państwu w formacie pdf (15 plików, łącznie 17 stron A4).


Materiały informacyjne
Seminarium RTP 26398  "Ograniczanie uciążliwości odorowych"
Międzyzdroje 2008

   O Pracowni, program warsztatówi i wykaz ulotek informacyjnych RTP 26398

   OLFAKTOMETRIA (ODORYMETRIA). Najważniejsze pojęcia i symbole

  
KONTROLA WRAŻLIWOŚCI WĘCHU. Sprawdzanie zgodności z kryteriami selekcji do zaspołów

   SPRAWNOŚĆ LABORATORIUM. Kryteria i kontrola

   OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO Z UŻYCIEM OLFAKTOMETRU DYNAMICZNEGO

   ROZCIEŃCZENIA STATYCZNE I TRÓJKĄTOWY TEST RÓŻNICOWY JAKO METODA WYZNACZANIA Ccd

  Pomiar stężenia zapachowego w powietrzu z użyciem NASAL RANGER FIELD OLFACTOMETER 

   OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU

   OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO i EMISJI ZAPACHOWEJ METODĄ EKSTRAPOLACYJNĄ

   TERENOWE OZNACZENIA INTENSYWNOŚCI ZAPACHU i STĘŻENIA ZAPACHOWEGO

  POBIERANIE PRÓBEK. Wstępne rozcieńczanie dynamiczne

   POBIERANIE PRÓBEK METODAMI NIEDYNAMICZNYMI I ROZCIEŃCZ. STAT. JAKO CZĘŚĆ POMIARU

   POBIERANIE PRÓBEK ZE ŹRÓDEŁ POWIERZCHNIOWYCH

   ZASTOSOWANIA MODELOWANIA DYSPERSJI ZANIECZYSZCZEŃ
    PROGNOZOWANIE ZASIĘGU ZAPACHOWEJ UCIĄŻLIWOŚCI i OBLICZANIE EMISJI qod

   SEKWENCJE SYGNAŁÓW GC-FID JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAPACHU