Wydrukuj tę stronę

O NAS - wstęp

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Więcej: 
Kierunki badań >>:    Programy badawcze - zestawienie>>   Prace dla administracji - zestawienie>>   Badane źródła rzeczywiste - zestawienie>>    


Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza działa na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej PS od lat 1980-tych. Był to wówczas zespół badawczy w Zakładzie Chemii Fizycznej, należącym do Instytutu Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej.  Początkowo zespołem kierował prof. dr hab. inż. Stanisław Bursa (kierownik Zakładu Chemii Fizycznej), a po śmierci Profesora (1987) - dr inż. Joanna Kośmider. 

       


Na przełomie lat 1980-tych i 1990-tych głównym obiektem badań były wytwórnie mączki rybnej (badania składu gazów odlotowych, skuteczności dezodoryzacji metodą chemisorpcji, ...). Badania były finansowane w ramach Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego (CPBR). Wykonywał je liczny zespół, do którego należeli: dr inż. Maria Kicińska, dr inż. Marianna Stanisz-Lewicka, dr inż  Andrzej Wieczorek, mgr inż. Ewa Rosłaniec, techn. Elżbieta Tepli (do dzisiaj nieustannie związana z Pracownią) oraz techn. Izabela Łaszewska. 

Po zakończeniu realizacji programu CPBR badania kontynuował zespół znacznie mniej liczny, wspomagany przez  doktorantów i dyplomantów. Badania najbardziej intensywne dotyczyły zapachowej uciążliwości wytwórni kwasu fosforowego. Uczestniczyli w nich doktoranci: mgr Barbara Mazur-Chrzanowska, mgr inż. Bartosz Wyszyński i mgr inż. Małgorzata Zamelczyk-Pajewska. Brał w nich również udział - z wielką pasją i nie szczędząc sił  - nieformalnie związany z Pracownią dr inż. Andrzej Kośmider (pracownik Zakładu Lekkiej Syntezy Organicznej).

Badania - dofinansowywane przez Z.Ch Police i WFOŚiGW - obejmowały olfaktometryczne pomiary emisji, oznaczenia skuteczności dezodoryzacji gazów, modelowanie rozprzestrzeniania się odorantów i terenową weryfikację wyników modelowania. Równocześnie rozpoczęto badania z dziedziny psychofizyki (zależność intensywności zapachu od stężenia odorantów, interakcje węchowe, ...) oraz poszukiwania możliwości "instrumentalnych pomiarów zapachu" (ANN w olfaktometrii, opracowanie koncepcji systemu GC-NN; granty KBN). 

Pracownię powołano formalnie w roku 1993. Od chwili reorganizacji Wydziału w roku 2000 znajduje się w strukturze Zakładu Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, utworzonego w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska WTiICh.
 

      

                           
Od 1 stycznia 2009 Wydział i Instytut są jednostkami organizacyjnymi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, utworzonego przez połączenie Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie (poniżej LOGO ZUT z linkiem do strony głównej;  TUTAJ - relacja video z uroczystego inauguracyjnego posiedzenia Senatu; TUTAJ - informator / oferta edukacyjna 2009/2010).


Prezentację Pracowni rozpoczynamy od przekazania Państwu krótkich informacji o dzisiejszym wyposażeniu i głównych obszarach działalności (badawczej oraz dydaktycznej), w tym o zakresie badań rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz prac wykonywanych w celu ułatwienia administracji państwowej prawnego uregulowania ochrony zapachowej jakości powietrza.

Efektem działalności dydaktycznej jest liczny zbiór wykładów (prezentacje ppt), prowadzonych dla studentów na kierunkach „Ochrona środowiska”, „Inżynieria chemiczna” i „Towaroznawstwo” (kursy: Odorymetria, Dezodoryzacja gazów, Analiza sensoryczna i inne). Zbiór udostępnionych wykładów będzie aktualizowany. Zamierzamy wkrótce udostępnić Państwu również materiały do ćwiczeń (laboratoryjnych, terenowych i komputerowych).

  

 

ZAPRASZAMY!     

        Poprzednia strona: AKTUALNOŚCI 2009/2010
Następna strona: O działalności Pracowni