Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Programy kursów

Wprowadzenie
Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI 

 

Programy kursów

O D O R Y M E T R I A 

Kierunek:  OCHRONA  ŚRODOWISKA
Rok IV
Specjalność:  Procesy i Aparaty w Ochronie Środowiska

PROGRAM    ZAJĘĆ  
Wykłady (W) pokazami laboratoryjnymi (L), 15 godzin

Zajęcia prowadzone z podziałem grupy na dwa zespoły ćwiczeniowe - A i B

Uwaga: 

Polecane dodatkowe [rezentacje:
ABC olfaktometrii.  PROGNOZOWANIE I WERYFIKACJA PROGNOZ.... oraz kompilacja wybranych treści wykładów nt. olfaktometrii dynamicznej i statycznej, do pobrania TUTAJ

Tydzień
Zespół A Zespół B
1    Wprowadzenie
2   Odoranty a zapach (czy olfaktometria jest potrzebna?
3   Sztuczny węch
4   Metody analizy sensorycznej  (jakościowe i ilościowe badania zapachu)j
5   Standardy zapachowej jakości powietrza
6   Modelowanie rozprzestrzeniania się odorantów
7   PN-EN 13725  pomiar z użyciem TO7 olfaktometry   Terenowy olfaktometr NASAL RANGER
8   Pomiar cod z użyciem TO7 (pokój 324)   PN-EN 13725  pomiar z użyciem TO7 olfaktometry
9   SKALOWANIE; Ekstrapolacyjna metoda oznaczania cod
  Pomiar cod z użyciem TO7 (pokój 324)
10   Skalowanie jakości zapachu (pokój 326)   Skalowanie intensywności w terenieNASAL RANGER),
11   Skalowanie intensywności w terenieNASAL RANGER),   Skalowanie jakości zapachu (pokój 326)
12   Terenowy olfaktometr NASAL RANGER   SKALOWANIE; Ekstrapolacyjna metoda oznaczania cod
13   Omówienie  wyników  pomiarówobliczenia
14   Kolokwium
15   Kolokwium poprawkowe