Wydrukuj tę stronę

OLFACTOLAB - Odournet UK Ltd - Beata Merecka

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

 

Z    www ODOURNET Ltd:    Odournet-companies >>,   Produkty i usługi >>,   Sektory przemysłu >>,   Biblioteka >>,   ...
 

W ODOURNET UK LTD przebywała w latach 2006-2008 mgr inż. Beata Merecka (z domu Krajewska).

Pani Krajewska należała – jako studentka - do zespołu wykonawców programu badawczego finansowanego przez KBN: Intensywność zapachu. Prawa psychofizyczne i sztuczne sieci neuronowe (rok 2003). Część zgromadzonych wówczas danych doświadczalnych została opracowana w ramach pracy magisterskiej. Praca: MONITORING  ZAPACHU  Z  UŻYCIEM  GC-NN. Analizator intensywności zapachu - czternaście zmiennych objaśniających  została nagrodzona przez Ministra Środowiska.

Badania systemu GC-NN były kontynuowane na Studium Doktoranckim (otwarcie przewodu doktorskiego: październik 2004; temat pracy: Zapach  mieszanin  odorantów; promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider).

Poza kontynuacją badań systemu GC-NN mgr inż. Beata Merecka prowadziła oceny uciążliwości rzeczywistych emitorów zanieczyszczeń powietrza. Kierowała zespołem określającym zasięg i stopień zapachowej uciążliwości jednej z ferm norek w województwie zachodniopomorskim (monitoring emisji i imisji odorantów, oznaczenia wskaźników emisji niezorganizowanej metodą „odwrotnego modelowania dyspersji”). 

Celem wyjazdu mgr inż. Beaty Mereckiej na staż zawodowy do Olfactolab było opanowanie technik stosowanych w wiodących laboratoriach odorymetrycznych w czasie badań terenowych, głównie w otoczeniu źródeł emisji niezorganizowanej.

W Odournet UK mgr inż. Beata Merecka przebywała do r. 2008, zajmując stanowisko konsultanta (zamknięcie przewodu doktorskiego zostało odroczone). W maju 2009 wygrała konkurs na stanowisko inspektora ds. ocen oddziaływania przedsiewzięć na środowisko i Obszary Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Koszalinie.