Wydrukuj tę stronę

Inne rzeczywiste źródła odorantów

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Przedstawiamy wykaz tematów magisterskich prac dyplomowych, wykonanych w  latach 1992-2009 pod kierunkiem Kierownika Pracowni
(w tabeli - linki do tematów zgrupowanych tematycznie; poniżej - wykaz chronologiczny).

OGÓLNE
PSYCHOFIZYKA
SYSTEM GC-NN FOSFORYTY HODOWLA INNE
Ogólne problemy ochrony jakości powietrza - monitoring
i prognozowanie
(źródło danych - baza Pracowni)
Progi wyczuwalności zapachu,
interakcje węchowe, prawa psychofizyczne
Instrumentalne pomiary zapachu z użyciem GC
i sieci neuronowych

Zapachowa uciążliwość produkcji
kwasu fosforowego
i nawozów fosforowych
Zapachowa uciążliwość
hodowli
(norki, trzoda chlewna)

Cukrownia SZCZECIN,
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
(kompostownia, skuteczność biofiltracji),
Zakład Olejów Roślinnych

5 pozycji 27 pozycji 10 pozycji 30 pozycji 5 pozycji 7 pozycji

 

Aleksandra Makowska  (praca inżynierska;  2010):  
Prognozowanie zapachowej uciążliwości instalacji

(hamulce pojazdów szynowych, wstawki kompozytowe):
prezentacja na Sesji Naukiwej SKN ZUT z narracją - 
TUTAJ

Patrycja Romanowska (2009):  
Wskaźniki emisji odorantów z działalności gospodarczej 

(KOMAGRA, Tychy);
prezentacja ppt z narracją  (wersja pdf - tutaj)
       Załączniki filmowe do prezentacji:
        
Z1 -  KOMAGRA S.A. Tychy
        
Z2 - Sonda do wstępnych rozcieńczeń dynamicznych
        
Z3 - Olfaktometr TO7

Ewa Wojtków (2008):               
Badania skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych z kompostowni odpadów

Anita Sędzik (2008):                   
Oceny zasięgu zapachowej uciążliwości kompostowni odpadów

Anna Józefczak (2000):
Zapachowa  uciążliwość  Cukrowni  „Szczecin”

Maja Kapuścińska-Wawrowska (2000):
Zapachowa  uciążliwość  Cukrowni  „Szczecin”

Katarzyna Buchajczyk (1995):
Ocena zapachowej uciążliwości Cukrowni „Szczecin”

2.

 Poprzednia strona: Hodowla
Następna strona: ODORY - ABC zasad przeciwdziałania