Wydrukuj tę stronę

Jakość powietrza - ogólne problemy monitoringu i prognozowania

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Przedstawiamy wykaz tematów magisterskich prac dyplomowych, wykonanych w  latach 1992-2009 pod kierunkiem Kierownika Pracowni
(w tabeli - linki do tematów zgrupowanych tematycznie; poniżej - wykaz chronologiczny).

OGÓLNE
PSYCHOFIZYKA
SYSTEM GC-NN FOSFORYTY HODOWLA INNE
Ogólne problemy ochrony jakości powietrza - monitoring
i prognozowanie
(źródło danych - baza Pracowni)
Progi wyczuwalności zapachu,
interakcje węchowe, prawa psychofizyczne
Instrumentalne pomiary zapachu z użyciem GC
i sieci neuronowych

Zapachowa uciążliwość produkcji
kwasu fosforowego
i nawozów fosforowych
Zapachowa uciążliwość
hodowli
(norki, trzoda chlewna)

Cukrownia SZCZECIN,
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
(kompostownia, skuteczność biofiltracji),
Zakład Olejów Roślinnych

5 pozycji 27 pozycji 10 pozycji 30 pozycji 5 pozycji 7 pozycji

 

 
Jakub Sendorek (2005): 
Statystyka stężeń radionuklidów naturalnych i sztucznych w Szczecinie


Anna Staniszewska (2004):
Odorymetria w zarządzaniu jakością  powietrza.
Prognozowanie zasięgu uciążliwości dla terenów zabudowy mieszkalnej z
usługami rzemieślniczymi.

Anna Tomaszewska (2004):
Odorymetria w zarządzaniu  jakością  powietrza.
Prognozowanie zasięgu uciążliwości dla terenów zabudowy  mieszkalnej
na obszarach przemysłowych.

Małgorzata Podołowska (2004):
Odorymetria w zarządzaniu jakością powietrza.
Prognozowanie zasięgu uciążliwości dla terenów o funkcji  chronionej

Renata  Makowska (2000):
Zapylenie  i  stężenie  radionuklidów  w  otoczeniu  WTiICh

 

 

 

 

 Poprzednia strona: PRACE DYPLOMOWE
Następna strona: Psychofizyka węchu