Wydrukuj tę stronę

ODORY - Wyd. Nauk. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2002

Podręcznik ODORY 2002 mini-vademecum OLFAKTOMETRIA Wykaz chronologiczny Konferencje - przykłady

 

Pierwszy nakład podręcznika (2002) jest wyczerpany,
ale
książka jest wciąż łatwo dostępna.

Można ją zamawiać w wersji II w Księgarni Internetowej PWN
(kliknij: 
'druk na żądanie').

Podręcznik jest dostępny również w czytelni on-line:  ibuk.pl


UWAGA:
Tekst w wersji 2 - drukowanej na żądanie - zawiera symbole już nieaktualne
(używane w wersji 1).  Zamieszczono tylko zestawienie poprzednio używanych symboli
z nowymi - zgodnymi z PN-EN 13725.
To zestawienie - wraz z erratą - jest dostępne ze strony PWN (do pobrania
TUTAJ).
 

 

 

 Ze strony Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.:

Proponujemu Państwu wydrukowanie powyższej publikacji w technologii druku cyfrowego pozwalającej na realizację zamówienia nawet jednego egzemplarza. Książka zawiera uaktualnienia symboli związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
W książce omówiono zagadnienia percepcji substancji odorotwórczych wprowadzanych do środowiska oraz problemy związane z ich uciążliwością, a także zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Przedstawiono elementy anatomii, fizjologii i psychofizjologii węchu, cechy zapachu, normy zapachowej jakości powietrza, najbardziej uciążliwe źródła odorów oraz metody dezodoryzacji.

Podręcznik przeznaczony jest dla przyszłych specjalistów, których celem będzie wprowadzenie skutecznych metod ograniczających oddziaływanie substancji odorotwórczych oraz stworzenie odpowiednich przepisów i procedur legislacyjnych.

 
SPIS   TREŚCI
V
Od autorów
IX
Wprowadzenie
XIII
Najważniejsze symbole
XVI
1. Elementy anatomii, fizjologii i psychofizjologii węchu
1
1.1. Elementy anatomii węchu
1
1.2. Receptory zapachu
3
1.3. Pobudzenie komórek węchowych i przewodzenie impulsów
3
1.4. Rozpoznawanie zapachu
8
2. Stan badań korelacji między zapachem i strukturą związków chemicznych
13
3. Cechy zapachu
21
3.1. Podstawowe pojęcia
21
3.2. Rodzaj zapachu
22
3.3. Hedoniczna jakość zapachu
27
3.4. Intensywność zapachu
28
3.4.1 Prawa psychofizyczne
28
3.4.2. Adaptacja węchu
37
3.5. Uciążliwość zanieczyszczeń powietrza
41
4. Progi węchowej wyczuwalności związków chemicznych
44
4.1. Podstawowe pojęcia
44
4.2. Progi wyczuwalności czystych związków chemicznych
48
4.3. Próg wyczuwalnosci zapachu a komfort i bezpieczeństwo
60
5. Zapach mieszanin odorantów
66
5.1. Rodzaj zapachu a skład mieszanin
66
5.2. Progi wyczuwalnosci i intensywność zapachu mieszanin odorantów
69
6. Elektroniczny nos
82
6.1. Wprowadzenie
82
6.2. Czujniki
83
6.3. Analiza sygnałów
86
6.4. Podsumowanie
89
7. Odorymetria
93
7.1. Analiza sensoryczna - definicja i postępy normalizacji
93
7.2. Przegląd metod pomiarów odorymetrycznych
94
7.3. Pomiary liczby progowej zapachu i smaku wody
98
7.4. Pomiary stężeń odorantów w gazach odlotowych
103
7.4.1. Metodyka pobierania próbek
103
7.4.2. Zespół oceniających i warunki ocen
103
7.4.3. Procedury odorymetryczne
105
7.4.4. Podsumowanie
117
7.5. Pomiary przygruntowych stężeń odorantów
118
7.5.1. Założenia
118
7.5.2. Przebieg terenowych oznaczeń intensywności zapachu
119
7.5.3. Opracowanie wyników terenowych ocen intensywności zapachu
121
7.5.4. Wyznaczenie współczynnika Webera-Fechnera
123
7.5.5. Obliczanie stężenia odorantów w powietrzu atmosferycznym
124
7.6. Inne rodzaje terenowych badań uciążliwości
125
7.6.1. Badania ankietowe i analizy skarg ludności
125
7.6.2. Godziny odorowe
126
7.7. Oznaczanie hedonicznej jakości zapachu
127
7.8. Oznaczanie intensywności zapachu
132
8. Obliczeniowe prognozowanie zapachowej uciążliwości emitorów
134
8.1. Klasyczne metody symulacji dyspersji zanieczyszczeń powietrza
134
8.2. Modelowanie dyspersji odorantów
141
8.3. Zależności empiryczne
146
8.4. Podsumowanie
147
9. Normy zapachowej jakości powietrza
149
9.1. Prawne ograniczenia emisji odorantów za granicą
149
9.2. Ochrona zapachowej jakości powietrza w Polsce
153
10. Najbardziej uciążliwe źródła odorantów
156
10.1. Podstawy klasyfikacji działalności produkcyjnej i usługowej pod kątem uciążliwości zapachowej
156
10.2. Składowiska odpadów komunalnych
162
10.2.1. Związki azotu
163
10.2.2. Związki siarki
165
10.2.3. Związki tlenu
166
10.2.4. Odory ze składowisk odpadów
167
10.3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych
173
10.3.1. Wprowadzenie
173
10.3.2. Oczyszczalnia I
176
10.3.3. Oczyszczalnia II
179
10.4. Hodowla
181
10.4.1. Informacje ogólne
181
10.4.2. Ferma kur
184
10.4.3. Ferma norek
187
10.5. Cukrownie
190
10.5.1. Informacje ogólne
190
10.5.2. Uciążliwość zapachu cukrowni w okresie kampanii
192
10.6. Produkcja kwasu fosforowego
194
10.6.1. Wprowadzenie
194
10.6.2. Elementy technologii kwasu fosforowego
195
10.6.3. Pochodzenie odorantów
196
10.6.4 Skład gazów odlotowych
198
10.6.5. Wyniki odorymetrycznych badań emisji zanieczyszczeń powietrza
202
10.6.6. Zasięg uciążliwości
202
11. Metody dezodoryzacji
206
11.1. Wprowadzenie
206
11.2. Absorpcja i absorbery
211
11.2.1. Wiadomości ogólne
211
11.2.2. Przykłady zastosowań absorpcji
217
11.3. Adsorpcja i adsorbery
225
11.3.1. Wiadomości ogólne
225
11.3.2. Przykłady ogólnych zastosowań adsorbcji
234
11.4. Spalanie termiczne i katalityczne
237
11.4.1. Wiadomości ogólne
237
11.4.2. Zastosowanie spalania do dezodoryzacji gazów
242
11.5. Biologiczne oczyszczanie gazów
244
11.5.1. Wiadomości ogólne
244
11.5.2. Przykłady zastosowań biofiltrów i biopłuczek
250
11.6. Wykorzystanie interakcji węchowych
253
11.7. Oceny skuteczności dezodoryzacji
257
12. Przykłady obliczeń
264
13. Podsumowanie
288
Wykaz piśmiennictwa
291
Skorowidz
298
 

 Poprzednia strona: PUBLIKACJE
Następna strona: mini-vademecum OLFAKTOMETRIA