Wydrukuj tę stronę

Koło ZJP - SELEKCJA DO ZESPOŁÓW

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


  

   Redakcja: 
   prof. dr hab inż. Joanna Kośmider
   opiekun naukowy

Historia Zarząd Selekcja do zespołów Tychy 2008 Fermy 2008 Gniewino 2009 Szczytno 2009 FOSFAN 2009 Sesja Naukowa SKN

 

  

Fragment
STATUTU  KOŁA  ZAPACHOWEJ  JAKOŚCI  POWIETRZA

§5

Koło działa poprzez:

1.     Przygotowywanie i rozpowszechnianie ulotek informacyjnych, plakatów, referatów, prezentacji, filmów instruktażowych przygotowanych przez Koło.

2.      Organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń, wystaw, konkursów, olimpiad, klubów zainteresowań i innych działań o charakterze edukacyjnym popularyzatorskim.

3.   Prowadzenie regularnych badań węchowej wrażliwości członków Koła pod kątem zgodności z kryteriami PN-EN 13725, stawianymi kandydatom do zespołów odorymetrycznych i prowadzenie księgi z historią pomiarów.

4.      Gromadzenie danych dotyczących indywidualnych progów wyczuwalności węchowej - przeprowadzanie pomiarów olfaktometrycznych poza Uczelnią.

5.       Udział w realizacji naukowo-badawczych programów Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza, prowadzonych w laboratorium, w warunkach przemysłowych i terenowych  (m.in. określanie uciążliwości zapachowej obiektów rzeczywistych) oraz udział w pracach zlecanych Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza.Badania wrażliwości węchu członków Koła na zapach n-butanolu są prowadzone systematycznie w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza ("Nowa Chemia", III piętro).  Indywidualne progi węchowej wyczuwalności n-butanolu określa się z użyciem olfaktometru dynamicznego TO7 w pokoju 324.

Na badania powinny się zgłaszać grupy czteroosobowe, po uzgodnieniu terminu z  mgr inż. Małgorzatą Friedrich ("Nowa Chemia" pokój 344. tel. 449-45-19). 

Zagadnieniom selekcji do zespołów olfaktometrycznych została poświęcona jedna z prezentacji, wygłoszonych na  I. Sesji Zaukowej SKN ZUT 11  grudnia 2009... więcej>>

Dodatkowe źródła informacji nt. metod badań węchowej wrażliwości
i wymagań stawianych członkom zespołów (kryteria PN-EN 13-725):

minivademecum:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/4.%20Olfaktometria%20dynam.pdf
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/2.%20Kontrola%20wrazliwosci%20.pdf

Wykłady:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=abc-olfaktometrii;
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=5-olfaktometria-dynamiczna-pn-en-13725;
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=8-kontrola-wrazliwosci-wechu
;

Filmowe materiały informacyjne Pracowni ZJP:  
OLFAKTOMETR TO7 P. Romanowska
c_th butanol_TO7_K. Wysocka
PEN-TEST_K. Wysocka
Japan '2 z 5'_skrót - K. Wysocka

Artykuły:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=2008-karpacz-wrazliwosc-wechowa-studentow-ps-na-tle-kryteriow-pn-en-13725-2007
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=p-heeres-h-haressema---an-interlaboratory-study-n-butanol
i inne 


Zestawienia wyników systematycznych badań węchowej wrażliwości członków Koła

jest dostępne u mgr inż. Małgorzaty Friedrich ("Nowa Chemia" pokój 344. tel. 449-45-19)


Przykład
Arkusz wyników ocen węchowej wrażliwości, opracowany w listopadzie 2008

(selekcja oceniających według PN-EN 13725 przed badaniami emisji z ZOR w Tychach)
Poprzednia strona: Koło Zapachowej Jakości Powietrza
Następna strona: PRACE DYPLOMOWE