Wydrukuj tę stronę

Seminarium ODOURS, Świnoujście 1993

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

 

Wstęp Tematyka - spis treści A.P. van Harreveld - Holandia P. Heeres, H. Harssema - Holandia
A. J. Dragt - Holandia B. Prinz - Niemcy W. Knauer - Niemcy E. Grimm - Niemcy
Ir. J. H. Voorburg - Holandia B. Król - Polska J. Kośmider i wsp. - Polska J. Rutkowski, M. Szklarczyk - Polska

 

Najważniejszym osiągnięciem Zespołu Pracowni w roku 1993 było zorganizowanie międzynarodowego Seminarium ODOURS – Control, Regulations, Measurements w Świnoujściu. Dr hab. inż. Joanna Kośmider była inicjatorką tego przedsięwzięcia. Organizatorami Sympozjum były cztery instytucje:

-         Kom. Reinhaltung der Luft VDI (Niemcy),
-         Vereniging Lucht–Clean Air Assotiation (Holandia),
-         SITPChem Oddz. Szczecin (Polska),
-         Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej PS (Polska).

 Zespół odorymetryczny Instytutu Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej w składzie: Joanna Kośmider (kierownik), Andrzej Wieczorek, Maria Kicińska, Ewa Rosłaniec i Elżbieta Tepli uczestniczył w opracowywaniu programu, materiałów konferencyjnych, obsłudze administracyjnej. Przygotował i zaprezentował trzy referaty na temat badań własnych (metodyka pomiarów, propozycje prawnych regulacji ochrony zapachowej jakości powietrza w Polsce, wyniki badań uciążliwości PPDiUR ODRA w Świnoujściu).

Stronę holenderską reprezentował w Komitecie Pan Ton van Harreveld, przewodniczący grupy roboczej do spraw odorów w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN, TC 264, WG 2, Odours). Głównym zadaniem tej grupy było wówczas opracowanie projektu europejskiej normy dotyczącej oznaczania stężeń odorantów metodą rozcieńczeń dynamicznych.

Przedstawicielem strony niemieckiej był Pan Klaus Greffen – przewodniczący KRdL VDI, komitetu do spraw ochrony powietrza w niemieckim stowarzyszeniu inżynierów (wydawca wytycznych VDI–Richtlinien, między innymi dotyczących procedur odorymetrycznych).

 W międzynarodowej części Seminarium przedstawiciele strony holenderskiej (A. van Harreveld, P. Heeres i H. Harssema) i niemieckiej (B. Prinz, W. Knauer, A.J. Dragt  i inni) omawiali formalno–prawne problemy pojawiające się podczas wprowadzania prawnych ograniczeń emisji odorów. Prezentowali również opinie dotyczące różnych metod analizy sensorycznej oraz nowych metod zmniejszania emisji odorów, w tym technik dezodoryzacji gazów.

Teksty referatów uczestników zagranicznych i polskich zostały opublikowane w formie dwujęzycznych materiałów pokonferencyjnych: ODOURS – Control, Regulations, Measurements, które przez kilka lat były w Polsce jedynym źródłem informacji na temat formalno–prawnych, pomiarowo–kontrolnych i technicznych aspektów ograniczania emisji odorantów.

W drugiej części Seminarium ODOURS’1993 – części krajowej – przedyskutowano możliwości prawnych uregulowań emisji odorów w Polsce. Dyskusję prowadził Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi, Wojciech Jaworski (Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa) zapraszając do pomocy Panią Joannę Kośmider – autorkę przedstawionych wcześniej Materiałów do dyskusji.
 

Rok 1993 był również rokiem oficjalnej inauguracji działalności pierwszej w Polsce specjalistycznej Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza, wyposażonej w unikatowy w Polsce aparat do oznaczania stężeń progowych węchowej wyczuwalności – olfaktometr firmy STROEHLEIN. Został on zakupiony z funduszy grantu KBN (1990 – 1993) oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W roku 1995 Pracownia uzyskała dodatkowe środki z funduszu KBN, umożliwiające zakup i montaż wysokosprawnej instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej.


Wyposażenie Pracowni oraz treści Seminarium ODOUR’1993 zostały wysoko ocenione przez specjalistów zagranicznych. Dowodem uznania stało się zaproszenie dr hab. inż.  Joanny Kośmider do Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu EURODEUR (Paryż 1997) i do wygłoszenia referatów – na Kongresie w Paryżu oraz w Pracowni TEGO (Traitment des Effluents Gazeux et Olfactometrie) Katolickiego Uniwersytetu w Louvain.