Wydrukuj tę stronę

Seminarium: Ograniczanie uciążliwości odorowych, Międzyzdroje 2008

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

 

Referaty
PROGRAM Agenda TAIEX_RTP M.Trzeciak B. Sonik R. Głaz F. Mueller H. van Belois
G. Goedl W. Steinke A. Kulig I. Sówka J. Kośmider M. Neumann J. Skorupski M.Kołodziej-Nowakowska
Wystawa i warsztaty  olfaktometryczne (pobierz  PROGRAM >>)
Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Stanowisko 4 Stanowisko 5 Stanowisko 6 Stanowisko 7 Stanowisko 8
Materiały informacyjne
IPPC H4 part 1 IPPC H4  part 2 Dutch Legislation on Ammonia and Odour
Ulotki informacyjne  PZJP (mini-vademecum)

 

CELE  I  PROGRAM  SEMINARIUM

 

Informacja  ze  strony  http://www.wios.szczecin.pl  (luty 2008):

"Aktualności:    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia UE – Instrument Pomocy Technicznej w Wymianie Informacji TAIEX serdecznie zapraszają do udziału w seminarium: „Ograniczanie uciążliwości odorowych w Polsce”.  Seminarium odbędzie się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2008 r. w Międzyzdrojach."

Przedstawiamy program Seminarium (z linkami do prelekcji udostępnianych w formie ppt) oraz informacje o przebiegu dwudniowej prezentacji technik pomiarów olfaktometrycznych, prowadzonej przez zespół naszej Pracowni (pracowników i studentów). Opracowane dla uczestników Seminarium materiały informacyjne są obecnie dostępne jako mini-vademecum olfaktometrii.

PROGRAM  SESJI   REFERATOWYCH


 
Seminarium
 
Ograniczanie uciążliwości odorowych
 
RTP 26398
 
organizowane we współpracy
 
z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie
 
Miejsce:
Hotel Amber Baltic
Międzyzdroje, 31 marca – 1 kwietnia 2008 r.
 
 

For more information on TAIEX assistance and to download presentations of this event,
please go to: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex.

  
        Cel seminarium    

 

Zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczenia środowiska substancjami zapachowymi - odorantami staje się coraz bardziej pilnym problemem do rozwiązania w Polsce. Województwo Zachodniopomorskie jest jednym z regionów, gdzie problem ten jest szczególnie widoczny z uwagi na lokalizację licznych ferm trzody chlewnej, kur i norek oraz zakładów produkcji nawozów fosforowych.
Celem seminarium jest zwiększenie poziomu wiedzy oraz podniesienie świadomości wśród pracowników administracji publicznej o uciążliwościach odorantów oraz o metodach ich ograniczania. Przekazana zostanie wiedza na temat przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji, w których może wystąpić problem emisji odorantów.
Przedstawione będą najlepsze dostępne techniki (BAT) dla zapobiegania i ograniczania uciążliwości zapachowych oraz procedura administracyjna w celu ustalenia wymagań zapachowej jakości powietrza przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza. Przeanalizowane zostanie postępowanie administracyjne w sprawie skarg ludności na uciążliwość zapachową.
Podczas seminarium będą omawiane następujące przepisy prawne Unii Europejskiej:
- Dyrektywa 1999/31/EC o składowaniu odpadów,
- Dyrektywa 96/91/EC o zintegrowanym zapobieganiu i ograniczaniu zanieczyszczeń (IPPC),
- Dyrektywa 91/271/EEC o oczyszczaniu ścieków komunalnych.

Zaprezentowane zostaną doświadczenia Holandii, Niemiec i Austrii, czyli państw, które są najbardziej zaawansowane w jednoznacznym uregulowaniu problemów uciążliwości zapachowej w Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną metody ocen, narzędzia badawcze oraz rozwiązania prawne zastosowane w tych krajach.
Zakres seminarium będzie obejmował także metody pomiarowe do oceny zapachowej jakości powietrza. Omówiona zostanie norma europejska PN-EN 13725:2007 „Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”, której celem jest zapewnienie wspólnej podstawy oceny emisji odorantów w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Seminarium daje możliwość dokonania przeglądu metod oceny uciążliwości zapachowej oraz stosowanych rozwiązań prawnych. Wnioski z seminarium posłużą do wypracowania modelu rozwiązań, który będzie zastosowany w Polsce. Seminarium będzie prowadzone w formie wykładów i interaktywnej dyskusji.
W drugim dniu zorganizowana zostanie
prezentacja prowadzenia pomiarów metodą olfaktometryczną. Na zakończenie seminarium zorganizowany zostanie panel dyskusyjny ekspertów unijnych i krajowych na temat problemów w ograniczaniu uciążliwości odorowych w Unii Europejskiej. Seminarium będzie towarzyszyć wystawa, przygotowana przez Pracownię Zapachowej Jakości Powietrza Politechniki Szczecińskiej, prezentująca metody pomiarów sensorycznych.
Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele instytucji i organizacji: Parlamentu Europejskiego, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, starostw powiatowych, prokuratur, ośrodków naukowych, ekologicznych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw.
W seminarium weźmie udział około 140 osób.

  
        1. dzień – poniedziałek, 31 marca 2008    

Przewodnicząca:   Małgorzata Kołodziej-Nowakowska
RTP Ekspert

09:00
Rejestracja uczestników
 
09:30

Powitanie i otwarcie seminarium. Prezentacja TAIEX – Instrumentu Pomocy Technicznej w Wymianie Informacji oraz RTP– Regionalnego Programu Szkoleniowego.
Małgorzata Kołodziej-Nowakowska – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, RTP Ekspert, Szczecin

 
09:45
Wystąpienia gości honorowych:

dr inż. Maciej Trzeciak – Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody

dr inż. Zbigniew Lewicki – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Andrzej Chmielewski – Wicewojewoda Zachodniopomorski

dr Michał Łuczak – Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Jan Krawczuk – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
10:15

Problematyka ograniczania uciążliwości odorowych w Unii Europejskiej.
Bogusław Sonik – Poseł  do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 
10:45

Prace Sejmu RP nad legislacją w sprawie ograniczania uciążliwości odorowych.
Arkadiusz Litwiński
– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska,                Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 
11:00
Przerwa na kawę
 
11:15

Prace Ministerstwa Środowiska nad stworzeniem uregulowań prawnych w Polsce w sprawie przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.
dr Mikołaj Budzanowski – Dyrektor Departamentu Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatycznych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa (prezentacja: Roman Głaz)

 
12:00

Wytyczne w sprawie odorów w otaczającym powietrzu. System pomiarów odorów oraz uregulowania prawne w zakresie odorów w Niemczech.
Frank MuellerAgencja ds. Przyrody, Środowiska i Ochrony     Konsumenta – Kraj Związkowy Nadrenia - Północna Westfalia, Niemcy

 
12:45
Dyskusja
Przewodniczący i wykładowcy
 
13:00
Lunch
 
14:00

Polityka i praktyka dotycząca ograniczania uciążliwości odorowych w Holandii.
Hugo van Belois OpdenKamp Biuro Konsultingowe ds. Środowiska, Holandia

14:45

Prawne środki ograniczające odory w prawodawstwie austriackim.
Gerhard GoedlMinisterstwo Rolnictwa oraz Zarządzania Wodą i Odpadami, Styria, Austria

15:30
Przerwa na kawę
15:45

Emisja odorów a pozwolenia zintegrowane. Najlepsze dostępne techniki (BAT) dla zapobiegania i ograniczania uciążliwości odorowych.
Małgorzata Kołodziej - Nowakowska, Wiesław Steinke Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Szczecin

16:30
Dyskusja
Przewodniczący i wykładowcy
16:45

Podsumowanie 1 dnia i wprowadzenie do 2 dnia
Małgorzata Kołodziej - NowakowskaZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, RTP Ekspert, Szczecin

17:00
Zakończenie 1 dnia seminarium.
 
 
        2. dzień – wtorek, 1 kwietnia 2008    
 
Przewodnicząca: Małgorzata Kołodziej-Nowakowska
RTP Ekspert


09:00
Rejestracja uczestników
09:20

Otwarcie 2 dnia seminarium.
Małgorzata Kołodziej-NowakowskaZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, RTP Ekspert, Szczecin

09:30

Czy ocena oddziaływania zapachowego przedsięwzięć i obiektów w gospodarce komunalnej może stać się elementem procedury ocen środowiskowych?
dr hab. inż. Andrzej Kulig - Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa

10:00

Metody dezodoryzacji uciążliwych źródeł odorantów.
dr hab. inż. Mirosław Szklarczyk, dr inż. Izabela Sówka - Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, Wrocław

10:30

Metody pomiarów stężeń zapachowych.
prof. dr hab. inż. Joanna KośmiderInstytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Politechnika Szczecińska, Szczecin

11:15
Dyskusja
Przewodniczący i wykładowcy
11:30
Przerwa na kawę
11:45

PREZENTACJA POMIARÓW METODĄ OLFAKTOMETRYCZNĄ
prof. dr hab. inż. Joanna KośmiderInstytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Politechnika Szczecińska, Szczecin;
patrz: PROGRAM, Materiały informacyjne oraz galeria zdjęć - poniżej

13:15
Lunch

14:15

Metody obliczeniowe prognozowania zapachowej uciążliwości odorów dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji.
dr Michał Neumann - BMT –Polska Sp. z o.o., Wrocław

14:45

Odory – jeden z głównych problemów w działalności ferm trzody chlewnej w Polsce.
Jakub SkorupskiFederacja Zielonych GAJA, Szczecin

15:15

Rozpatrywanie skarg na uciążliwość odorową przez Inspekcję Ochrony Środowiska.
Małgorzata Kołodziej-Nowakowska – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, RTP Ekspert, Szczecin

15:45
Przerwa na kawę
16:00

Problemy w ograniczaniu uciążliwości odorowych w Unii Europejskiej.
PANEL EKSPERTÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

16:45

Podsumowanie seminarium i omówienie przyszłych potrzeb szkoleniowych.
Małgorzata Kołodziej-NowakowskaZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, RTP Ekspert, Szczecin

17:00
Zamknięcie seminarium.
   

RTP Referaty

Kliknij na miniaturce aby zobaczyć powiększenie. Kliknij na przycisku close aby je zamknąć.

 
         Prezentacja technik pomiarów olfaktometrycznych    

RTP Warsztaty

Kliknij na miniaturce aby zobaczyć powiększenie. Kliknij na przycisku close aby je zamknąć.

więcej >>
 

This meeting is being organised by the

Technical Assistance Information Exchange Instrument
of the European Commission

CHAR 03/149, B - 1049 Brussels
Telephone: +32-2-296 73 07, Fax: +32-2-296 76 94