Wydrukuj tę stronę

Koło ZJP - Sesja Naukowa SKN ZUT 2009

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


  

   Redakcja: 
   prof. dr hab inż. Joanna Kośmider
   opiekun naukowy

Historia Zarząd Selekcja do zespołów Tychy 2008 Fermy 2008 Gniewino 2009 Szczytno 2009 FOSFAN 2009 Sesja Naukowa SKN

 


   Wszystkich zainteresowanych treścią wystąpień Członków Koła na  I. Sesji Naukowej SKN  ZUT zachęcamy do obejrzenia  prezentacji Power Point (aby pobrać plik - kilknij na odpowiednim obrazku). Linki do streszczeń wystąpień zostały zamieszczone w komunikacie 4.

   Po lewej - prezentacja, której Komisja Konkursowa przyznała III miejsce  wśród wystąpień w Przyrodniczo-Chemicznym Bloku Sesji (komunikat Komisji - TUTAJ). Głównym tematem prezentacji jest selekcja kandydatów do zespołów olfaktometrycznych.

   Prezentacje zamieszczone poniżej (wzbogacone o narrację; głosy IVONA) dotyczą:
- zgodności  rzeczywistej zapachowej uciążliwości fermy tuczu świń z uciążliwością
  prognozowaną metodą modelowania dyspersji,
- zapachowej uciążliwości, która jest odczuwana przez pasażerów hamującego pociągu,
- technik pobierania próbek do analiz olfaktometrycznych.

 
 

 

Komunikat 4
Miejsca i terminy wygłaszania prezentacji na Sesji Naukowej dnia 11 grudnia 2009 przez członków KZJP (program całej Sesji - TUTAJ)


BLOK  PRZYRODNICZO-CHEMICZNY

ul. Słowackiego 17, sala 14 (I piętro)

  9:20 Malwina Kozak, Anna Rusin,
Małgorzata Friedrich (opiekun grupy pomiarowej)
PROGNOZOWANIE ZAPACHOWEJ  UCIĄŻLIWOŚCI I WERYFIKACJA PROGNOZ
16:10 Ewa Klupsch, Paulina Kwiatkowska, Maja Włodkowska,
Małgorzata Friedrich
(opiekun grupy pomiarowej)
METODY POBIERANIA PRÓBEK DO ANALIZ OLFAKTOMETRYCZNYCH
17:30 Karolina Wysocka, Patrycja Romanowska,
Małgorzata Friedrich
(opiekun grupy pomiarowej)
POMIAR STĘŻENIA ZAPACHOWEGO METODĄ OLFAKTOMETRII DYNAMICZNEJ

 

BLOK  TECHNICZNY

ul. Słowackiego 17, sala 58 (parter)

11:30 Aleksandra Makowska,
Małgorzata Friedrich (opiekun grupy pomiarowej)
OLFAKTOMETRYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW CIERNYCH

 

Komunikat 3
(wykaz zgłoszonych wystąpień na Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT)

Ewa Klupsch, Paulina Kwiatkowska, Maja Włodkowska, Małgorzata Friedrich
M
ETODY POBIERANIA PRÓBEK DO ANALIZ OLFAKTOMETRYCZNYCH
(prezentacja technik pobierania próbek gazów do badań olfaktometrycznych oraz własny film szkoleniowy na temat „metody płuca”)


Malwina Kozak
, Anna Rusin, Małgorzata Friedrich
PROGNOZOWANIE ZAPACHOWEJ  UCIĄŻLIWOŚCI I WERYFIKACJA PROGNOZ
(procedury modelowania dyspersji odorantów i terenowych pomiarów stężenia zapachowego na przykładzie wyników zespołowych badań zapachowej uciążliwości fermy tuczu świń)


Aleksandra Makowska
, Małgorzata Friedrich
OLFAKTOMETRYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW CIERNYCH
(prezentacja wyników zespołowych olfaktometrycznych pomiarów wskaźnika emisji zapachowej z wstawek hamulcowych i wyniki własnych obliczeń stężenia zapachowego wzdłuż hamującego pociągu)


Karolina Wysocka
, Patrycja Romanowska, Małgorzata Friedrich
POMIAR STĘŻENIA ZAPACHOWEGO METODĄ OLFAKTOMETRII DYNAMICZNEJ
(omówienie zasad oznaczania stężenia zapachowego - cod [ouE/m3] - zgodnie z PN-EN 13725, wybrane wyniki długofalowych badań wrażliwości węchu członków Koła oraz przykład wykorzystania wyników zespołowych olfaktometrycznych pomiarów emisji z tłoczni oleju rzepakowego)

Uwaga:  Autorzy komunikatów nie są jedynymi wykonawcami prezentowanych prac badawczych, ponieważ olfaktometria jest - z natury - dziedziną pracy zespołowej. Jej podstawą jest właściwy dobór składu zespołów pomiarowych - na podstawie systematycznych ocen węchu kandydatów. Za współwykonawców wszystkich badań należy uznawać wszystkich członków Koła, którzy  regularnie poddają się tym ocenom, prowadzonym przez mgr inż. Małgorzatę Friedrich.    

  

Komunikat 2
(uaktualniany harmonogram przygotowań członków Koła do udziału w Sesji)

Poniżej zamieszczamy zestawienie tematów uzgodnionych z członkami Koła, którzy zadeklarowali chęć czynnego uczestniczenia w Sesji. Do końca miesiąca należy treść i formę wystąpień skonsultować z opiekunem Koła. Wstępne prezentacje wystąpień, poprzedzające wysłanie formalnego zgłoszenia Organizatorom Sesji, odbędą się w Pracowni w dniach 4-10 listopada (terminy uzgodnione z opiekunem Koła).

Regulamin Sesji, formularz zgłoszeniowy i wzór streszczenia są do pobrania TUTAJ.

Temat i autorzy Konsultacje Pierwsza próba
wystąpienia

Pomiar stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej

(olfaktometr TO7 i selekcja do zespołów; przykład - Tychy)

Karolina Wysocka, Patrycja Romanowska, Małgorzata Friedrich  

Współpracownicy (uczestnicy zespołowych pomiarów w Tychach):
Rafał Gierek, Ewa  Madejska, Joanna Przybylska, Rafał  Zadrożny.

-

 10.11.2009
wtorek

(do uzgodnienia)

13.11.2009
piątek

14.00-15.00


Metody pobierania próbek do analiz olfaktometrycznych

(sonda dynamiczna, metoda płuca i osłona; pokazy, przykład badań emisji z fermy trzody chlewnej)

Paulina Kwiatkowska, Maja Włodkowska, Ewa Klupsch, Małgorzata Friedrich

Współpracownicy (uczestnicy zespołowych pomiarów w otoczeniu ferm):
Magdalena Iwan, Malwina Kozak, Maciej Piersiński, Joanna Przybylska, Patrycja Romanowska, Anna Rusin, Karolina Wysocka

26.10.2009
poniedziałek

10.30-12.00

9.11.2009
poniedziałek

10.30-11.30


Prognozowanie zapachowej  uciążliwości i weryfikacja prognoz
(OPERAT 2000, metody pomiarów terenowych, wyniki weryfikacji w otoczeniu ferm)

Malwina Kozak, Anna Rusin, Małgorzata Friedrich

Współpracownicy (uczestnicy zespołowych pomiarów wotoczeniu fer):
Magdalena Iwan, Maciej Piersiński, Joanna Przybylska, Patrycja Romanowska, Karolina Wysocka

27.10.2009
wtorek

10.30-12.00

10.11.2009
wtorek

10.00-11.00


Korelacja między stężeniem zapachowym i intensywnością zapachu   (przykład Gniewina) 

Emilia Lipińska, Ewa Madejska, Małgorzata Friedrich

Współautorzy (uczestnicy zespołowych pomiarów w Gniewinie):
Klaudia Słoń, Katarzyna Śpica, Karolina Wysocka, Aleksandra Żukowska

27.10.2009
wtorek

12.15-13.15

5.11.2009
środa


8.00-9.00
(odwołane z powodu choroby
Emilii Lipińskiej)


Olfaktometryczne badania właściwości kompozytowych materiałów ciernych
  (przykład Szczytna)

Aleksandra Makowska, Małgorzata Friedrich

Współautorzy (uczestnicy zespołowych pomiarów w Szczytnie):
Tomasz Komorowski, Emilia Kruczkowska, Paulina Kwiatkowska, Emilia Lipińska, Ewa Madejska i Aleksandra Żukowska 

5.11.2009
środa

11.00-14.00

12.11.2009
czwartek

9.00-10.00

Instrumentalne "pomiary zapachu".  System GC-NN

Przemek Babirecki, Małgorzata Friedrich
 

-

13.11.2009
piątek

13.00-14.00

(rezygnacja z wystąpienia z powodu
innych terminowych zajęć)

 

Komunikat 1   
(na podstawie e-mail'a dr Dawida Dawidowicza, Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, z 08.10.2009)

W grudniu 2009 odbędzie się pierwsza Sesja Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (poprzednie były organizowane w Akademii Rolniczej).

Sesja odbędzie się 11 grudnia 2009 roku (piątek)
w gmachu przy ul. Słowackiego 17  (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa).

Będzie podzielona na trzy sesje (bloki) tematyczne:

1) Sesja Przyrodniczo - chemiczna obejmująca:
a)        Biotechnologię i hodowlę zwierząt
b)        Kształtowanie środowiska i rolnictwa
c)        Nauki o żywności
d)        Rybactwo
e)        Technologię i Inżynierię Chemiczną

2) Sesja Techniczna obejmująca:
a)        Budownictwo i architekturę
b)        Elektrykę
c)        Informatykę
d)        Inżynierię Mechaniczną i Mechatronikę
e)        Technikę morską

3) Sesja Ekonomiczna obejmująca:
a)        Rachunkowość i finanse
b)        Ekonomię
c)        Zarządzanie
d)        Logistykę
e)        Transport
f)        Towaroznawstwo

Sesja stanowi okazję do zaprezentowania wyników badań przeprowadzanych w ciągu roku przez poszczególne Studenckie Koła Naukowe. Ponadto jest platformą wymiany doświadczeń oraz ma na celu integrację Studenckich Kół Naukowych.
JESZCZE W TYM ROKU JEST TO SESJA WYŁĄCZNIE DLA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE.

Ostateczny termin wysyłania kart zgłoszeniowych:   15 listopada 2009 r.

Zgłoszenia przyjmuje  Pani mgr Ewelina Kurpiewska,
Rektorat, Dział Prorektora ds. Studenckich, Al. Piastów 17, I piętro, pokój 102, tel. 449 45 93, 449 43 07  lub wew. 4307

Streszczenia prac w wersji elektronicznej nalezy przesyłać na adres dawid.dawidowicz@zut.edu.pl;
Streszczenia zostaną wydrukowane w wersji nadesłanej przez autorów.

Na spotkaniu organizacyjnym dnia 14 października 2009 Członkom Koła Zapachowej Jakości Powietrza
została przedstawiona propozycja tematów wystąpień, opracowana przez opiekuna naukowego.

PROBLEM
Obiekt badań

(temat wystąpienia zespołu)

Proponowane tematy

wystąpień indywidualnych

Źródła informacji

I.

Selekcja kandydatów

do zespołów olfaktometrycznych

1.     PN-EN 13725 
i  olfaktometr TO7

minivademecum:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/4.%20Olfaktometria%20dynam.pdf
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/2.%20Kontrola%20wrazliwosci%20.pdf

Wykłady:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=abc-olfaktometrii;
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=5-olfaktometria-dynamiczna-pn-en-13725;http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=8-kontrola-wrazliwosci-wechu;

Filmowe materiały informacyjne Pracowni ZJP:  
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/filmy/Z3%20OLFAKTOMETR.wmv;

Zestawienia wyników badań węchowej wrażliwości członków Koła
(w tym: http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=2008-karpacz-wrazliwosc-wechowa-studentow-ps-na-tle-kryteriow-pn-en-13725-2007)

2.     Wyniki badań wrażliwości węchu

II.

 

Zapachowa uciążliwość ferm  trzody chlewnej

(2008/2009)

3.     Pobieranie próbek
ze źródeł powierzchniowych

Prace dyplomowe:
Magdalena Iwan (2009 - w toku): Prognozowanie zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów - ferma trzody chlewnej

Anna Rusin (2009): Weryfikacja prognoz zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów - ferma trzody chlewnej; prezentacja ppt z narracją

minivademecum:

http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/6.%20NASAL%20RANGER.pdf;
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/12.%20%20POBIERANIE%20PROBEK_3.pdf

Video-klipy na temat "Nasal Ranger":   
- Environmental Journal TV Segment  2002;  
- Discovery Channel;
- Reporter Hart Seely on 2008 New York State Fair with the Nasal Ranger® Field Olfactometerrtable (7:23);

Wykłady:

http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=prognozy-uciazliwosci-2008;
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/13.%20%20MODELOWANIE%20DYSPERSJI.pdf

4.     Wskaźnik emisji zapachowej z fermy tuczu świń

5.     Prognozowanie uciążliwości zapachowej

6.     Olfaktometryczne pomiary terenowe
z użyciem Nasal Ranger

 

III.

 

Zapachowa uciążliwość produkcji oleju rzepakowego
(TYCHY,

wrzesień 2008)

7.     Produkcja olejów roślinnych
i jej uciążliwość (przykład – ZOR Tychy)

Praca dyplomowa:
Patrycja Romanowska (2009): Wskaźniki emisji odorantów z działalności gospodarczej  (KOMAGRA, Tychy); prezentacja ppt z narracją  (wersja pdf - tutaj)

Filmowe materiały informacyjne Pracowni ZJP: 
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/filmy/Z1%20KOMAGRA.wmv

http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/filmy/Z2%20SONDA.wmv

minivademecum:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/10.%20%20POBIERANIE%20PROBEK_1.pdf

Publikacje:
Bojarska M., Kośmider J.: Obiektywna ocena subiektywnie odczuwanej uciążliwości zapachowej na przykładzie produkcji oleju rzepakowego, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów nr 3, 69-79, 2009Kośmider J.: Przypomnienie alternatywnego sposobu rozwiązania „problemu odorów i kolejny apel o merytoryczną debatę.   Seminarium Różne aspekty ograniczania uciążliwości zapachowej w świetle prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, Ministerstwo Środowiska, Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery (prezentacja przygotowana i wygłoszona na prośbę Organizatorów), Warszawa 10 marca 2009

8.     Pobieranie próbek
ze wstępnym rozcieńczaniem dynamicznym

9.     Wskaźnik emisji zapachowej z tłoczni oleju rzepakowego (możliwości wykorzystania w procedurach wydawania pozwoleń na działalność)

IV. 

 

Zapachowa uciążliwość produkcji mączki rybnej
(GNIEWINO,
sierpień 2009)

10.  Terenowe oceny intensywności zapachu

     (rodzaje skal, korelacja)

Wyniki terenowych pomiarów olfaktometrycznych, wykonanych w sierpniu w ramach obozu naukowego Koła Zapachowej Jakości Powietrza (w tym - opinia przekazana Radzie Gminy Gniewino)

minivademecum:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/7.%20%20OCENY%20INTENSYWNOSCI.pdf
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/9.%20%20TEREN_INTENSYWNOSC%20ZAPACHU.pdf
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/13.%20%20MODELOWANIE%20DYSPERSJI.pdf

Wykłady:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=9-metody-skalowania_skala-n-butanolowa
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=prognozy-uciazliwosci-2008;
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/13.%20%20MODELOWANIE%20DYSPERSJI.pdf

11.  Prawa psychofizyczne
i współczynnik Webera-Fechnera

12.  Wyniki obliczeń przygruntowego stężenia zapachowego

13.  Oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej
i prognoza uciążliwości

V. 

Emisja zapachowa
z kompozytowych materiałów ciernych

(SZCZYTNO,
wrzesień 2009)

14.  Nowe kompozytowe materiały cierne
w kolejnictwie

 

Internet:
http://www.transportszynowy.pl/kolhamulcetarczowe.php;
http://www.ciop.pl/3209.html;
http://infotransport.pl/admin/viewArticle.php?article_id=1055&sesClientID=0;http://infotransport.pl/admin/viewArticle.php?article_id=3159&sesClientID=0

Raport z olfaktometrycznych badań emisji zapachowej z trzech rodzajów klocków hamulcowych (J. Kośmider, M. Friedrich, październik 2009)

15.  Wyniki badań właściwości ciernych, połączonych z oceną emisji zapachowej

VI. 

 

Instrumentalne
„pomiary zapachu”

16.    Elektroniczny nos

 

 

minivademecum:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/14.%20GC-NN.pdf

Wykłady:
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=13-e-nos
http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=12-abc-sieci-neuronowych

Publikacje:
Kośmider J., Bojarska M.: Sekwencja sygnałów FID (GC) zamiast mapy pobudzeń pola czujników e-nosa, III Konferencja: Ochrona i Inżynieria Środowiska - Zrównoważony Rozwój (Krynica-Zdrój, 18-20 września 2008).
Seminarium RTP 26398-Ograniczanie Uciążliwości Odorowych w Polsce, Międzyzdroje, 31 marca – 1 kwietnia 2008; wystawa sprzętu: stanowisko 3: „Instrumentalne pomiary zapachu”

Wyniki własnych treningów sieci neuronowych

17.    System GC-NNPoprzednia strona: Koło Zapachowej Jakości Powietrza
Następna strona: PRACE DYPLOMOWE