Wydrukuj tę stronę

Seminarium: Ograniczanie uciążliwości odorowych, Międzyzdroje 2008

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

 

Referaty
PROGRAM Agenda TAIEX_RTP M.Trzeciak B. Sonik R. Głaz F. Mueller H. van Belois
G. Goedl W. Steinke A. Kulig I. Sówka J. Kośmider M. Neumann J. Skorupski M.Kołodziej-Nowakowska
Wystawa i warsztaty  olfaktometryczne (pobierz PROGRAM)
Stanowisko 1 Stanowisko 2
Stanowisko 3 Stanowisko 4 Stanowisko 5 Stanowisko 6 Stanowisko 7 Stanowisko 8
Materiały informacyjne
IPPC H4 part 1 IPPC H4  part 2 Dutch Legislation on Ammonia and Odour
Ulotki informacyjne  PZJP (mini-vademecum)

 

W czasie warsztatów olfaktometrycznych dużym zainteresowaniem Uczestników Seminarium cieszyło się stanowisko 1, przy którym wszyscy mogli poddać się ocenom sprawności sensorycznej, wykonywanym metodą zalecaną przez Japońskie Ministerstwo Środowiska (pięć substancji zapachowych, testy "dwa z pięciu") oraz stosowaną w Stanach Zjednoczonych (zapach n-butanolu; "trójkątowy pen-test").

Zgodnie z PN-EN 13725:2007 selekcję kandydatów do zespołów przeprowadza się wykonując wielokrotne badania indywidualnego progu wyczuwalności zapachu n-butanolu. Pomiary progu są wykonywane metodą rozcieńczeń dynamicznych.

Najważniejsze informacje nt. wymienionych metod oraz określonych w normie europejskiej kryteriów selekcji kandydatów na członków zespołów olfaktometrycznych zawiera ulotka nr 2 - Kontrola wrażliwości węchu (do pobrania).


         

Poza udziałem w badaniach indywidualnych progów wyczuwalności węchowej metodą japońską i amerykańską uczestnicy Seminarium mogli obejrzeć przygotowany przez studentów PS film ilustrujący przebieg badań  wykonywanych  w Pracowni z użyciem dynamicznego olfaktometru TO7 oraz fragmenty instruktażowego filmu dotyczącego technik olfaktometrycznych zalecanych przez Japońskie Ministerstwo Środowiska. Film japoński został nam udostępniony dzięki uprzejmości  Hiroyuki Ueno z Tokyo Metropolitan Research Institute for Evironmental Protection, z którym nawiązaliśmy kontakty naukowe (wspólne badania zainicjowane w roku 2006 w Szczecinie, więcej>>). Fragmenty filmu, ilustrujące przebieg testu wrażliwości węchu i  opracowanie wyników,  udostępniamy poniżej (pobierz "Co to jest PANEL?"; uwaga - bardzo przepraszamy za usterki w narracji!).

  Badania wrażliwości węchu w PZJP                          Co to jest PANEL?

Uczestnicy Seminarium mieli ponadto możliwość zapoznania się z posterami (patrz - poniżej), ilustrującymi wyniki badań:

  • sensorycznej sprawności studentów Politechniki Szczecińskiej, wykonanych w Pracowni metodą rozcieńczeń dynamicznych - zgodnie z PN-EN 13725 - w roku akademickim 2006/2007;  patrz poniżej - poster  przygotowany na Seminarium POL-EMIS w Karpaczu, Małgorzata Bojarska i wsp., Karpacz 2008 ; badania były kontynuowane w roku akademickim 2008/2009 przez studenckie Koło Zapachowej Jakości Powietrza - wyniki zostały zaprezentowane przez Karolinę Wysocką na Sesji Naukowej SKN ZUT więcej>>
  • skuteczności dezodoryzacji gazów z kompostowni odpadów w biofiltrze, wykonanych w  Żywcu przez grupę pracowników i studentów WTiICh ; wrażliwość węchowa studentów była sprawdzana zgodnie z PN-EN 13725 w czasie  laboratoryjnych ćwiczeń z przedmiotu ODORYMETRIA , poprzedzających wyjazd  (patrz również: Junga R.*, Sosialuk M.: Oceny skuteczności dezodoryzacji. Redukcja stężenia zapachowego w biofiltrze, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 41, nr 5, 130-142, 2007; * dr inż. Robert Junga (Politechnika Opolska) - pracownik PS w semestrze letnim 2006/2007, zatrudniony w ramach kilkumiesięcznego stażu naukowego w Pracowni.,
  • sprawności węchu, wykonanych w Tokyo Metropolitan Research Institute for Environmental Protection dwoma metodami - zgodnie z PN-EN 13725 oraz  japońską metodą "dwa z pięciu" (poster przygotowany z wykorzystaniem prezentacji Hiroyuki Ueno i Współpracowników, przygotowanej na Międzynarodową Konferencję "Environmental Odour Management", Kolonia 2004;  prezentacja do pobrania - kliknij w obrazek)

               

POSTERY