Wydrukuj tę stronę

Seminarium: Ograniczanie uciążliwości odorowych, Międzyzdroje 2008

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

 

Referaty
PROGRAM Agenda TAIEX_RTP M.Trzeciak B. Sonik R. Głaz F. Mueller H. van Belois
G. Goedl W. Steinke A. Kulig I. Sówka J. Kośmider M. Neumann J. Skorupski M.Kołodziej-Nowakowska
Wystawa i warsztaty  olfaktometryczne -   pobierz PROGRAM
Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Stanowisko 4 Stanowisko 5 Stanowisko 6 Stanowisko 7 Stanowisko 8
Materiały informacyjne
IPPC H4 part 1 IPPC H4  part 2 Dutch Legislation on Ammonia and Odour Ulotki informacyjne  PZJP

 

W pierwszym dniu Seminarium przy stanowisku 2 prezentowano podstawowe wyposażenie laboratorium olfaktometrycznego, umożliwiające pobieranie próbek powietrza atmosferycznego i przemysłowych gazów odlotowych oraz wykonywanie sensorycznych oznaczeń stężenia zapachowego  japońską metodą testów trójkątowych, szczecińską metodą ekstrapolacyjną oraz metodą  olfaktometrii dynamicznej z użyciem NASAL RANGER FIELD OLFACTOMETER. Zainteresowaniem cieszyły się materiały informacyjne (ulotki), dotyczące podstawowych pojęć olfaktometrii , zasad określania sprawności laboratorium zgodnie z PN-EN 13725, różnych technik pobierania próbek gażów i wykonywania oznaczeń stężenia zapachowego oraz możliwości przewidywania zasięgu uciążliwości emitorów metodą modelowania obliczeniowego.

   OLFAKTOMETRIA (ODORYMETRIA). Najważniejsze pojęcia i symbole
  
SPRAWNOŚĆ LABORATORIUM. Kryteria i kontrola
  OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO Z UŻYCIEM OLFAKTOMETRU DYNAMICZNEGO
  
ROZCIEŃCZENIA STATYCZNE I TRÓJKĄTOWY TEST RÓŻNICOWY...
  
Pomiar stężenia zapachowego w powietrzu z użyciem NASAL RANGER FIELD OLFACTOMETER
  
OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU
  
OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO METODĄ EKSTRAPOLACYJNĄ
  
TERENOWE OZNACZENIA INTENSYWNOŚCI ZAPACHU i STĘŻENIA ZAPACHOWEGO
 
POBIERANIE PRÓBEK. Wstępne rozcieńczanie dynamiczne
  
POBIERANIE PRÓBEK METODAMI NIEDYNAMICZNYMI I ROZCIEŃCZANIE STATYCZNE
  
POBIERANIE PRÓBEK ZE ŹRÓDEŁ POWIERZCHNIOWYCH
  
ZASTOSOWANIA MODELOWANIA DYSPERSJI ZANIECZYSZCZEŃ
   
Prognozowanie zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów i oznaczanie emisji ...

 

bW drugim dniu Seminarium przy stanowisku Uczestnicy Seminarium wykonywali oceny intensywności zapachu dwóch próbek serii rozcieńczeń, otrzymanych przez statyczne rozcieńczenie próbki badanej (dwie różne wartości stopnia rozcieńczenia Z). Przeprowadzali obliczenia stężenia zapachowego zanieczyszczeń w próbce, polegające na zastosowaniu psychofizycznego  prawa Webera-Fechnera.

       

 

Poza udziałem w oznaczeniach stężenia zapachowego metodą ekstrapolacyjną, uczestnicy Seminarium mogli obejrzeć przygotowane przez studentów PS filmy,  ilustrujące:

oraz fragmenty 30-minutowego instruktażowego filmu, dotyczącego technik pomiarów olfaktometrycznych zalecanych przez Japońskie Ministerstwo Środowiska. Film japoński został nam udostępniony dzięki uprzejmości  Hiroyuki Ueno z Tokyo Metropolitan Research Institute for Evironmental Protection, z którym nawiązaliśmy kontakty naukowe (więcej>>). Tematy wyodrębnionych fragmentów (do pobrania):

                       
Ilustracją amerykańskiej techniki pomiarów stężenia zapachowego zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, polegającej na użyciu terenowego olfaktometru dynamicznego NASAL RANGER (coraz bardziej popularnego w Europie), były dwa kilkuminutowe filmy informacyjno/reklamowe z:

 

Na stanowisku zaprezentowaliśmy ponadto postery (patrz - poniżej), zawierające przykładowe wyniki olfaktometrycznych badań emisji i imisji zapachowej, wykonanych przez zespół Pracowni, oraz wyniki badań mających na celu porównanie różnych dostępnych metod pomiarów olfaktometrycznych:

                POSTERY