Wydrukuj tę stronę

Seminarium: Ograniczanie uciążliwości odorowych, Międzyzdroje 2008

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

 

Referaty
PROGRAM Agenda TAIEX_RTP M.Trzeciak B. Sonik R. Głaz F. Mueller H. van Belois
G. Goedl W. Steinke A. Kulig I. Sówka J. Kośmider M. Neumann J. Skorupski M.Kołodziej-Nowakowska
Wystawa i warsztaty  olfaktometryczne -   pobierz PROGRAM
Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Stanowisko 4 Stanowisko 5 Stanowisko 6 Stanowisko 7 Stanowisko 8
Materiały informacyjne
IPPC H4 part 1 IPPC H4  part 2 Dutch Legislation on Ammonia and Odour Ulotki informacyjne  PZJP

 

Przy stanowisku 3 prezentowaliśmy koncepcję systemu GC-NN, sformułowaną i rozwijaną w Pracowni, oraz wybrane wyniki dotychczas wykonanych badań.

Istotę koncepcji systemu opisano w ulotce (kliknij, aby ją pobrać). W najprostezej wersji sprowadza się ona do uznania sekwencji sygnałów detektora GC (np. FID) za zbiór zmiennych objaśniających, umożliwiający przygotowanie sieci neuronowej, która może określać rodzaj, intensywność i/lub  hedoniczną jakość zapachu.

Zasada systemu GC-NN tym różni się od zasady działania typowych elektronicznych nosów, że zmienne "objaśniające zapach próbki" nie są gromadzone równocześnie, lecz w tak długim czasie, jaki jest potrzebny do wymycia z kolumny wszystkich składników mieszaniny zanieczyszczeń. Zaletą systemu GC-NN w stosunku do e-nosa jest jego uniwersalność i dostępność.

Powszechnie stosowane chromatografy gazowe, wyposażone w jeden lub kilka różnych detektorów i kilka kolumn chromatograficznych (o różnej polarności fazy stacjonarnej), mogą dostarczać sieci neuronowej ogromnej liczby zmiennych objaśniających.  

Jest to  liczba nieporównywalnie większa od liczby danych odbieranych z pola czujników e-nosa.  (zwykle specyficznych dla określonego zapachu/rodzaju badanej mieszaniny).

Więcej informacji o zasadach dziełania węchu biologicznego i sztucznego oraz istocie koncepcji GC-NN zawarto w przedstawianej w czasie Seminarium prezentacji Power Point "Sztuczne sieci neuronowe w odorymetrii" (do pobrania - kliknij w obrazek).

         Dodatkowe informacje  -  patrz:

          -  postery z dwóch konferencji międzynarodowych (poniżej)
          -  raport z realizacji PB Nowe metody pomiarów (2005-2007)
              oraz jego streszczenie w formie  posteru (poniżej),


           oraz wykłady (J. Kośmider):

              -  węch biologiczny
              -  elementy psychofizyki,
              -  ABC sieci neuronowych
              -  e-nos
              -  system GC-NNW drugim dniu Seminarium demonstrowaliśmy - przy komputerze - na czym polega trening sieci neuronowej, która rozpoznaje obraz na podstawie kilku charakterystycznych punktów (program Statistica Neural Network).

     

 

 

POSTERY

 

Kolonia 2004

 

 

Barcelona 2005

 

 

Grant MNiSzW 2005-2007