Wydrukuj tę stronę

Seminarium: Ograniczanie uciążliwości odorowych, Międzyzdroje 2008

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

 

Referaty
PROGRAM Agenda TAIEX_RTP M.Trzeciak B. Sonik R. Głaz F. Mueller H. van Belois
G. Goedl W. Steinke A. Kulig I. Sówka J. Kośmider M. Neumann J. Skorupski M.Kołodziej-Nowakowska
Wystawa i warsztaty  olfaktometryczne -   pobierz PROGRAM
Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Stanowisko 4 Stanowisko 5 Stanowisko 6 Stanowisko 7 Stanowisko 8
Materiały informacyjne
IPPC H4 part 1 IPPC H4  part 2 Dutch Legislation on Ammonia and Odour Ulotki informacyjne  PZJP

 


W Mobilnym Laboratorium Olfaktometrii (zdjęcie) Uczestnicy Seminarium mogli brać udział w:

-   zespołowych pomiarach stężenia zapachowego, wykonywanych z użyciem olfaktometru dynamicznego TO7 (zdjęcie w środku);
    badana próbka -  powietrze o zapachu mięty,

-  określaniu zależności intensywności zapachu (S) od stopnia rozcieńczenia próbki czystym powietrzem (Z):

                                   S  =  S0   -  k  log Z    (prawo Webera-Fechnera);

    wyznaczano współczynnik Webera-Fechnera (k) dla zapachu kwasu octowego  (S0 - zapach 10% octu)
    stosując werbalną skalę intensywności zapachu (S = 0 - niewyczuwalny, S = 1 - słaby, S = 2 - wyraźny, S = 3 - mocny);
    próbkę wyjściową rozcieńczano z użyciem olfaktometru dynamicznego Stroehlein (zdjęcie po prawej).


Międzyzdroje,  1 kwietnia 2008

     

Tablica informacyjna:


 Materiały informacyjne
(ulotki i dodatkowe źródła informacji): 

Ulotki:
   OLFAKTOMETRIA (ODORYMETRIA). Najważniejsze pojęcia i symbole
  
SPRAWNOŚĆ LABORATORIUM. Kryteria i kontrola
  
OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO Z UŻYCIEM OLFAKTOMETRU DYNAMICZNEGO
  
OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU
  
OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO i EMISJI ZAPACHOWEJ METODĄ EKSTRAPOLACYJNĄ

 Materiały wykładowe (J. Kośmider):
-   ABC olfaktometrii   
-  
Elementy psychofizyki      
-   Metody skalowania
-  
PN-EN 13725   
-  
OLFAKTOMETRY - przegląd www