Wydrukuj tę stronę

Seminarium: Ograniczanie uciążliwości odorowych, Międzyzdroje 2008

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia

 

Referaty
PROGRAM Agenda TAIEX_RTP M.Trzeciak B. Sonik R. Głaz F. Mueller H. van Belois
G. Goedl W. Steinke A. Kulig I. Sówka J. Kośmider M. Neumann J. Skorupski M.Kołodziej-Nowakowska
Wystawa i warsztaty  olfaktometryczne -   pobierz PROGRAM
Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Stanowisko 4 Stanowisko 5 Stanowisko 6 Stanowisko 7 Stanowisko 8
Materiały informacyjne
IPPC H4 part 1 IPPC H4  part 2 Dutch Legislation on Ammonia and Odour Ulotki informacyjne  PZJP

 

Na stanowisku 8 wykonywano oceny intensywności zapachu metodą opracowaną w Pracowni (patrz np. Kośmider J.: Uciążliwość zapachowa. Metodyka terenowych oznaczeń stężenia odorów w powietrzu na przykładzie fermy norek. Arch. Ochr. Środ.  24 (2), 19-32, 1998) i opisywaną w projektach rozporządzenia do art. 222 ust. 5 POŚ  (patrz np. projekt rozporządzenia z r. 2004)  oraz w ostatnich projektach ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości (np. projekt ustawy z przełomu 2008/2009).

Oceny chwilowych intensywności zapachu wykonywano w smudze odorantów emitowanych z modelu niskiego źródła zanieczyszczeń powietrza (dymnica, zapach poziomek). Uczestnicy pomiarów rejestrowali oceny intensywności zapachu co 15 sekund przez 5 minut. Stosowano werbalno-punktową skalę intensywności zapachu:

S = 0   -  brak zapachu;   S = 1  -  zapach słaby;    S = 2   -   zapach  wyraźny;     S = 3  -  zapach mocny.

Na podstawie zbioru ocen indywidualnych sporządzano zestawienie zbiorcze i określano średnią i maksymalną wartość S.  Oznaczona wartość średnia umożliwia oszacowanie średniego stężenia zapachowego, cod [ou/m3], jeżeli znana jest wartość współczynnika Webera-Fechnera (k) w równaniu:

S  =  k  *log cod

Sposób empirycznego wyznaczania współczynnika proporcjonalności (k) był prezentowany przy stanowisku 6 (przykład zapachu kwasu octowego).

 

 Międzyzdroje, 1 kwietnia 2008

 


Tablica informacyjna:

 

 

Ulotka informacyjna
(kliknij na miniaturce, aby powiększyć):

Dodatkowe materiały informacyjne:

  ulotka:         OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU:

-   materiały wykładowe (J. Kośmider): 

- Terenowe skalowanie intensywności zapachu (obliczenia cod [ou/m3]
Skalowanie ;

-   prezentacja dyplomowa: Weryfikacja prognoz zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów  (ppt  z  narracją)

Patrz również: 
Weryfikacja prognozy zapachowej uciążliwości. Przykład fermy trzody chlewnej, Ochr. Pow. i Probl. Odp. 4, 128-136, 2009)