Wydrukuj tę stronę

STOPNIE NAUKOWE

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Więcej: 
Kierunki badań >>:    Programy badawcze - zestawienie>>   Prace dla administracji - zestawienie>>   Badane źródła rzeczywiste - zestawienie>>    

Wstęp J. Kośmider B. Mazur-Chrzanowska B Wyszyński M. Zamelczyk-Pajewska B. Merecka (Krajewska) M. Friedrich (Bojarska) M. Sosialuk

 

Zespół badawczy, który zajmował się mało popularnymi problemami dezodoryzacji i odorymetrii na przełomie lat 1980-1990 przekształcił się w Pracownię Zapachowej Jakości Powietrza po uzyskaniu przez jego kierownika stopnia doktora habilitowanego. Do realizacji badań włączyli się wówczas doktoranci oraz coraz liczniejsi studenci – dyplomanci i członkowie Studenckich Kół Naukowych. 

Przedstawiamy informacje o kilku członkach tak rozumianego zespołu Pracowni, którzy w dziedzinie odorymetrii uzyskali lub zamierzają uzyskać stopnie naukowe (habilitacja i tytuł profesora: J. Kośmider; doktoraty: B. Mazur-Chrzanowska , B. Wyszyński, M. Zamelczyk-Pajewska, B. Krajewska-Merecka, M. Bojarska, M. Sosialuk) oraz tytuły magistra inżyniera.

 Poprzednia strona: Wyposażenie Pracowni
Następna strona: Koło Zapachowej Jakości Powietrza