Wydrukuj tę stronę

System GC-NN (alternatywa dla elektronicznego nosa)

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Przedstawiamy wykaz tematów magisterskich prac dyplomowych, wykonanych w  latach 1992-2009 pod kierunkiem Kierownika Pracowni
(w tabeli - linki do tematów zgrupowanych tematycznie; poniżej - wykaz chronologiczny).

OGÓLNE
PSYCHOFIZYKA
SYSTEM GC-NN FOSFORYTY HODOWLA INNE
Ogólne problemy ochrony jakości powietrza - monitoring
i prognozowanie
(źródło danych - baza Pracowni)
Progi wyczuwalności zapachu,
interakcje węchowe, prawa psychofizyczne
Instrumentalne pomiary zapachu z użyciem GC
i sieci neuronowych

Zapachowa uciążliwość produkcji
kwasu fosforowego
i nawozów fosforowych
Zapachowa uciążliwość
hodowli
(norki, trzoda chlewna)

Cukrownia SZCZECIN,
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
(kompostownia, skuteczność biofiltracji),
Zakład Olejów Roślinnych

5 pozycji 27 pozycji 10 pozycji 30 pozycji 5 pozycji 7 pozycji

 

Małgorzata Bojarska (2008):
Nowe metody monitoringu emisji zapachowej 


Kamila Kierzkowska (2006):
Monitoring zapachu z użyciem GC-NN.
Model neuronowy zapachu mieszanin butanol-aceton-etanol

Radosław Krysiewicz (2005):
Sygnały FID/GC jako zmienne objaśniające zapach w systemie GC-NN

Jarosław Topa (2004):
Sieci neuronowe w odorymetrii. Szum informacyjny a dokładność oznaczeń intensywności zapachu metodą GC-NN

Paulina Zawada (2003): 
Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywnosci zapachu (pięć zmiennych objaśniających)

Beata Krajewska (2003):
Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywnosci zapachu
(czternaście zmiennych objaśniających)

Marzena Żołnierkiewicz (2003): 
Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywnosci zapachu
(pięć zmiennych objaśniających)

Karolina Bielinowicz (2003):
Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywności i hedonicznej  jakości zapachu (1)

Karolina Kućko (2003):
Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywności i hedonicznej  jakości zapachu (2)


Paweł Pruszkowski (2002):
Sieci neuropodobne w odorymetrii