Wydrukuj tę stronę

Koło ZJP - SZCZYTNO 2009

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


  

   Redakcja: 
   prof. dr hab inż. Joanna Kośmider
   opiekun naukowy

Historia Zarząd Selekcja do zespołów Tychy 2008 Fermy 2008 Gniewino 2009 Szczytno 2009 FOSFAN 2009 Sesja Naukowa SKN

 

W kolejowych hamulcach tarczowych coraz częściej wstawki żeliwne są zastępowane wstawkami kompozytowymi, w których skład wchodzą żywice termoutwardzalne, elastomery syntetyczne, włókna metalowe i organiczne oraz modyfikatory tarcia. Jednym z producentów takich wstawek jest FRENOPLAST (kliknij na obrazkach, aby przejść do strony startowej firmy i do opisu tarczowych okładzin hamulcowych).

                            

Firma FRENOPLAST zleciła Pracowni wykonanie badań zapachowych właściwości kilku próbek tworzywa. Pomiary zostały wykonane we wrześniu 2009. Wykonała je, pod opieką mgr inż. Małgorzaty Friedrich, grupa członków Koła o potwierdzonej wrażliwości węchu (patrz: SELEKCJA DO ZESPOŁÓW): Tomasz Komorowski, Emilia Kruczkowska, Paulina Kwiatkowska, Emilia Lipińska, Ewa Madejska i Aleksandra Żukowska.

Pomiary olfaktometryczne były wykonywane równocześnie ze standardowymi badaniami właściwości ciernych (zużycie i współczynnik tarcia).  Program badania jednej próbki materiału ciernego obejmuje wielokrotne zahamowania do zatrzymania, przeprowadzane w odtwarzalnych warunkach w czasie około dwóch godzin. Stanowisko było intensywnie wentylowane. Próbkę powietrza wentylacyjnego do analizy olfaktometrycznej pobierano przez cały czas badania (próbka uśredniona). Równocześnie mierzono prędkość powietrza.

Badania stężenia zapachowego wykonywano zgodnie z PN-EN 13725 metodą rozcieńczeń dynamicznych.

Wyniki olfaktometrycznych pomiarów, wykonanych w czasie badań trzech rodzajów materiału ciernego, zamieszczono w raporcie dla Zamawiającego, przygotowanym przez prof. J. Kośmider. Obliczono wskaźniki emisji zapachowej odniesione do 100 zahamowań do zatrzymania i do powierzchni próbki. Wyznaczone wartości umożliwiają rozpoczęcie prób przewidywania  stopnia zapachowej uciążliwości odczuwanej przez pasażerów pociągu w czasie jego hamowania. Wyniki pierwszej takiej próby były prezentowane przez Aleksandrę Makowską 11  grudnia 2009 w czasie Sesji Naukowej SKN ZUT (TUTAJ do pobrania - prezentacja Power Point z narracją).Poprzednia strona: Koło Zapachowej Jakości Powietrza
Następna strona: PRACE DYPLOMOWE