Wydrukuj tę stronę

PRACE DYPLOMOWE

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Przedstawiamy wykaz tematów magisterskich prac dyplomowych, wykonanych w  latach 1992-2009 pod kierunkiem Kierownika Pracowni
(w tabeli - linki do tematów zgrupowanych tematycznie; poniżej - wykaz chronologiczny).

OGÓLNE
PSYCHOFIZYKA
SYSTEM GC-NN FOSFORYTY HODOWLA INNE
Ogólne problemy ochrony jakości powietrza - monitoring
i prognozowanie
(źródło danych - baza Pracowni)
Progi wyczuwalności zapachu,
interakcje węchowe, prawa psychofizyczne
Instrumentalne pomiary zapachu z użyciem GC
i sieci neuronowych

Zapachowa uciążliwość produkcji
kwasu fosforowego
i nawozów fosforowych
Zapachowa uciążliwość
hodowli
(norki, trzoda chlewna)

Cukrownia SZCZECIN,
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
(kompostownia, skuteczność biofiltracji),
Zakład Olejów Roślinnych

5 pozycji 27 pozycji 10 pozycji 30 pozycji 5 pozycji 7 pozycji

 

2010

Malwina Kozak (praca magisterska): Prognozowanie zapachowej uciążliwości instalacji (ferma tuczu trzody chlewnej)
Natalia Staszak (praca magisterska): Prognozowanie zapachowej uciążliwości instalacji (produkcja superfosfatu) 

Aleksandra Makowska  (praca inżynierska):   Prognozowanie zapachowej uciążliwości instalacji (hamulce pojazdów szynowych, wstawki kompozytowe)

 

2009

Patrycja Romanowska: Wskaźniki emisji odorantów z działalności gospodarczej  (KOMAGRA, Tychy)

Magdalena Iwan:  Prognozowanie zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów
Anna Rusin: Weryfikacja prognoz zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów

 

2008

Małgorzata Bojarska: Nowe metody monitoringu emisji zapachowej
Leszek Micek: Oceny zasięgu zapachowej uciążliwości rzeczywistego emitora gazów odlotowych   (wykorzystanie wskaźników emisji z WKFIV w Policach w odniesieniu do FOSFAN S.A.)
Ewa Wojtków:  Badania skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych z kompostowni odpadów

Anita Sędzik:  Oceny zasięgu zapachowej uciążliwości kompostowni odpadów

 

2007

Małgorzata Chruściel-Grabka: Sieci neuronowe w odorymetrii. Neuronowy model zależności intensywności zapachu od stężenia zanieczyszczeń
Grzegorz Grabka: Sieci neuronowe w odorymetrii. Neuronowy model zależności stężenia zapachowego od stężenia zanieczyszczeń

 

2006

Milena Połeć: Odorymetria w zarządzaniu jakością powietrza. Uciążliwość fermy norek – prognozowanie częstości występowania zapachuKamila Kierzkowska: Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Model neuronowy zapachu mieszanin butanol-aceton-etanol

Joanna Ramach: Zapach mieszanin odorantów. Próg wyczuwalności zapachu n-butanolu z domieszkami etanolu
Jacek Zdyb: Odorymetria w zarządzaniu jakością powietrza. Uciążliwość fermy norek – oszacowanie wskaźników emisji zapachowej odorantów na podstawie terenowych badań stężeń przygruntowychArtur Siuda: Ocena precyzji oznaczeń sensorycznych, Wrażliwość węchowa – zróżnicowanie wartości ITE w grupie ośmioosobowej
Agnieszka Skrzypek: Zapach mieszanin odorantów. Próg wyczuwalności zapachu n-butanolu z domieszkami acetonu

 

2005

Radosław Krysiewicz: Sygnały FID/GC jako zmienne objaśniające zapach w systemie GC-NN
Paweł Wetklo:  Prognozowanie przygruntowych stężeń zapachowych na podstawie intensywności zapachu gazów odlotowych (produkcja H3PO4  z fosforytu „Togo”)

Olimpia Korpalska: Precyzja sensorycznych oznaczeń intensywności zapachu a możliwości prognozowania przygruntowych stężeń zapachowych (produkcja H3PO4  z fosforytu „Togo”)
Monika Paczos: Próg węchowej wyczuwalności n-butanolu

Monika Kuchnowska: Precyzja sensorycznych pomiarów intensywności zapachu a możliwość weryfikacji praw psychofizycznych

Monika Krusińska: Modelowanie intensywności zapachu mieszanin aceton–etanol–butanol

Marcin Kuna: Wskaźniki emisji odorantów (produkcja H3PO4 z fosforytu „Tunezja”)
Ewelina Olesińska: Zapach mieszanin  n-butanol – aceton
Jakub Sendorek:  Statystyka stężeń radionuklidów naturalnych i sztucznych w Szczecinie

2004
Sylwia Witek: Próg wyczuwalności zapachu mieszanin cykloheksanolu, cykloheksanonu i cykloheksanu

Małgorzata Podołowska: Odorymetria w zarządzaniu jakością powietrza.
Prognozowanie zasięgu uciążliwości dla terenów o funkcji  chronionej

Łukasz Robazel: Modelowanie percepcji zapachu z użyciem sieci neuronowych. Mieszanina aceton-izopropanol (1 : 1)  jako bodziec węchowy

Katarzyna Łużeńczyk-Ulas: Modelowanie percepcji zapachu za pomocą sieci neuronowych. Etanol jako bodziec węchowy

Joanna Gawron: Modelowanie percepcji zapachu za pomocą sieci neuronowych. Izopropanol jako bodziec węchowy

Jarosław Topa: Sieci neuronowe w odorymetrii. Szum informacyjny a dokładność oznaczeń intensywności zapachu metodą GC-NN

Honorata Dudek: Modelowanie percepcji zapachu za pomocą sieci neuronowych. Interakcje węchowe w mieszaninach aceton-izopropanol

Błażej Wargin: Modelowanie percepcji zapachu z użyciem sieci neuronowych. Mieszanina aceton-izopropanol (1 : 5) jako bodziec węchowy

Anna Staniszewska: Odorymetria w zarządzaniu jakością  powietrza.
Prognozowanie zasięgu uciążliwości dla terenów zabudowy mieszkalnej z
usługami rzemieślniczymi.
Anna Tomaszewska: Odorymetria w zarządzaniu  jakością  powietrza.
Prognozowanie zasięgu uciążliwości dla terenów zabudowy  mieszkalnej na obszarach przemysłowych.

Małgorzata Podołowska: Odorymetria w zarządzaniu jakością powietrza.
Prognozowanie zasięgu uciążliwości dla terenów o funkcji  chronionej

2003

Paulina Zawada:  Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywnosci zapachu (pięć zmiennych objaśniających)
Marzena Żołnierkiewicz: Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywnosci zapachu (pięć zmiennych objaśniających)

Karolina Kućko: Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywności i hedonicznej  jakości zapachu (2)

Karolina Bielinowicz: Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywności i hedonicznej  jakości zapachu (1)

Beata Krajewska: Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywnosci zapachu (czternaście zmiennych objaśniających)

Arkadiusz Skurzewski: Modelowanie percepcji zapachu

 

2002

Paweł Pruszkowski: Sieci neuropodobne w odorymetrii

 

2001

Jolanta Szczepańska: Prawa psychofizyczne w odorymetrii (1)

Anna Oskierko-Depa: Prawa psychofizyczne w odorymetrii (2)

2000
Renata  Makowska: Zapylenie  i  stężenie  radionuklidów  w  otoczeniu  WTiICh

Maja Kapuścińska-Wawrowska:  Zapachowa  uciążliwość  Cukrowni  „Szczecin
1999
Renata Widejko:  Dezodoryzacja gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego metodą absorpcji

Magdalena Kaczmarek:  Ozonowanie w reaktorze wytwórni kwasu fosforowego. Odorymetryczne badania skuteczności dezodoryzacji
Elżbieta Witkowska: Zapachowa uciążliwość produkcji kwasu fosforowego z fosforytu TUNEZJA

Beata Ostolska: Zapachowa uciążliwość produkcji kwasu fosforowego. Wpływ pochodzenia surowców

Agnieszka Kładna:  Produkcja kwasu fosforowego. Zapach a skład gazów odlotowych

 

1998

Marzena Kowalska:  Siarkowodór w gazach odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego

Małgorzata Zamelczyk: Związki węgla w gazach odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego (identyfikacja metodą GC-MS)

Julia Gabryluk:  Emisja związków siarki z wytwórni kwasu fosforowego (RSH, CH3SCH3, CS2)

Jolanta Tondera:  Hedoniczna jakość zapachu gazów przemysłowych

Joanna Kucharska:  Związki węgla w gazach i ściekach z wytwórni kwasu fosforowego (analiza TOC)

Jarosław Wróblewski:  Ozonowanie reaktora wytwórni kwasu fosforowego (skuteczność dezodoryzacji gazów odlotowych)

Eliza Wojtowicz:  Rozprzestrzenianie się odorów w otoczeniu Z.Ch. „POLICE” (weryfikacja modelu dyspersji)
Agnieszka Kotfica:  Rozprzestrzenianie się odorów w otoczeniu Z.Ch. „POLICE” (weryfikacja modelu dyspersji)
1997

Renata Rabczenko: Dezodoryzacja gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego metodą absorpcji
Marzena Kłys:  Poszukiwania korelacji pomiędzy zapachem gazów odlotowych z produkcji kwasu fosforowego a stężeniami wybranych związków siarki
Małgorzata Smyka: Olfaktometryczne badania zapachowej uciążliwości wytwórni kwasu fosforowego
Małgorzata Raczewska: Dezodoryzacja gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego metodami adsorpcji w fazie fluidalnej
Małgorzata Golasińska: Analiza możliwości spełnienia europejskich standardów zapachowej jakości powietrza w otoczeniu Polic
Ewa Kurek: Promieniowanie ultrafioletowe jako czynnik dezodoryzujący gazy odlotowe z wytwórni kwasu fosforowego
Edyta Wojtan:  Ocena zapachowej uciążliwości wybranego rodzaju działalności gospodarczej (wytwórnie kwasu fosforowego)
Beata Wysocka: Poszukiwania korelacji pomiędzy zapachem gazów odlotowych z produkcji kwasu fosforowego a stężeniami wybranych zanieczyszczeń
Beata Kapełuś: Ocena zapachowej uciążliwości wybranego rodzaju działalności gospodarczej (wytwórnie kwasu fosforowego)
Aneta Wasiecka-Burlikowska: Charakterystyka zapachowa uciążliwych zanieczyszczeń powietrza. Przegląd i analiza baz danych
Aneta Gizewska:  Identyfikacja zanieczyszczeń gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego metodą GC-MS
1995

Katarzyna Buchajczyk: Ocena zapachowej uciążliwości Cukrowni „Szczecin”
1994

Anna Daszkiewicz: Próby maskowania zapachu metyloaminy
1992

Edyta Komaniecka: Współdziałanie odorantów w procesie percepcji zapachu