Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Wykład B4.3

Wprowadzenie Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
 
B4. BADANIA  IMISJI


 

 

OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

T E R E N O W E    P O M I A R Y    S T Ę Ż E N I A    Z A P A C H O W E G O    W    J A P O N I I

(wersja 2 - TUTAJ)

Ueno Hiroyuki i wsp.
Wytyczne japońskiego Ministerstwa Środowiska

Japonia:  
Pobieranie próbek i japoński test trójkątowy  (;
VISUAL GUIDE... lub fragmenty tego filmu: