Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Wykład B2.9

Wprowadzenie Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI


 

 

OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

J A P O Ń S K I    T E S T    T R Ó J K Ą T O W Y 

(wersja 2 - TUTAJ)

Podstawa:  materiały szkoleniowe Ministerstwa Środowiska Japonii

Podczas oznaczeń stężenia zapachowego cod [ou/m3] zgodnie z wytycznymi Japońskiego Ministerstwa Środowiska próbki badanego gazu rozcieńcza się statycznie czystym powietrzem, wprowadzając strzykawką różne ilości gazu do znanej ilości czystego powietrza. Zadaniem osób oceniających zapach (grupa co najmniej 6-osobowa) jest wskazanie, która z trzech jednakowo wyglądających próbek powietrza jest zanieczyszczona.

Wynikiem pomiaru jest wartość Z50%, czyli stopień takiego rozcieńczenia próbki czystym powietrzem, po którym skorygowany udział odpowiedzi poprawnych (W) wynosi 50%. Korygowanie udziału poprawnych odpowiedzi polega na uwzględnieniu możliwości przypadkowych trafień (poprawny losowy wybór jednego z trzech):

W = 100% * (X  - Y) / (100 – Y)

gdzie:

W - skorygowany procentowy udział poprawnych odpowiedzi,

X  - obserwowany procentowy udział poprawnych odpowiedzi,

Y  - procentowy udział poprawnych odpowiedzi w wypadku trafień wyłącznie losowych (dla testu trójkątowego: 100/3).

 

Film (30 minut) ilustruje "krok po kroku" wszystkie etapy procedury oznaczania stężenia zapachowego metodą zalecaną przez Japońskie Ministerstwo Środowiska. Procedura obejmuje:

- pobieranie próbek powietrza atmosferycznego lub gazów odlotowych (metodą bezpośredniego pompowania i 'metodą płuca'),
- przygotowywanie próbek rozcieńczonych czystym powietrzem (rozcieńczanie statyczne z użyciem strzykawek i pojemników z folii),
- badania możliwości wyczucia zapachu rozcieńczonych próbek, wykonywane metodą testów trójkątowych przez zespół co najmniej sześcioosobowy (ustalono metodę selekcji oceniających na podstawie wrażliwości węchu na zapach pięciu odorantów).

Aby pobrać film kliknij w ikonkę Media Player: 

Można również pobrać tematycznie wyodrębnione, kilkuminutowe fragmenty filmu:

Scenariusz filmu jest dostępny w formacie PDF.  Aby go pobrać kliknij w pole obrazka poniżej.
Do obejrzenia możesz użyć programu Adobe Acrobat Reader lub Foxit Reader.