Wydrukuj tę stronę

BADANIA - kierunki

KIERUNKI  BADAŃ PROJEKTY  BADAWCZE OLFAKTOMETRIA
W  PRAKTYCE

2007-2012 2005 - 2007 2001 - 2003 1991 - 1993 1984 - 1989

 

Umocnienie podstaw prawnej ochrony zapachowej jakości powietrza:  doskonalenie metod monitoringu emisji, imisji
i skuteczności dezodoryzacji,  prognozowanie zapachowej uciążliwości, weryfikacja
Wyjaśnienie zależności zapachu mieszanin związków zapachowych od stężeń ich składników
(modele psychofizyczne)
Opracowanie instrumentalnych metod pomiarów emisji zapachowych i przygruntowych stężeń odorantów

 

Najważniejsze poznawcze cele Pracowni to wyjaśnienie niektórych zagadnień mieszczących się w nurcie intensywnych poszukiwań „ogólnej teorii zapachu”, prowadzonych od dziesięcioleci przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, takich jak chemia, biofizyka, neurofizjologia, inżynieria genetyczna, psychologia, biocybernetyka...  (patrz np.: wykłady  Analizatory biologiczne, Elementy psychofizyki, ABC sieci neuronowych oraz ppt  Węch i  GC-NN).

Na szczególne wyróżnienie zasługują prace dotyczące receptorów węchowych i pierwszego etapu przetwarzania sygnałów chemicznych w opuszce węchowej (R. Axel i L. Buck; Nagroda Nobla 2004). Wyjaśnienie dalszych etapów procesu percepcji miałoby duże praktyczne znaczenie dla technologii środków zapachowych i żywnościowych, ochrony środowiska itp.

Przedmiotem badań prowadzonych w Pracowni są przede wszystkim modele opisujące zależność intensywności zapachu od stężenia różnych zanieczyszczeń powietrza – równania psychofizyczne dotyczące pojedynczych odorantów i modele interakcji węchowych w mieszaninach.

Podejmowane są próby jednoznacznego zweryfikowania klasycznych  „praw psychofizycznych”Webera-Fechnera i Stevensa.  Poszukiwane są inne – bardziej uniwersalne – modele psychofizyczne, umożliwiające określanie cech zapachu na podstawie informacji  o stężeniach substancji zapachowych.

Podczas badań stosowane są sztuczne sieci neuronowe, jako narzędzie najlepiej dostosowane do modelowania procesów percepcji wrażeń zmysłowych, przebiegających w sieciach neuronów biologicznych.
 Poprzednia strona: BADANIA - kierunki
Następna strona: BADANIA - PROJEKTY BADAWCZE